Archief Agenda Contact Disclaimer Adverteren Abonneren
Beheer Nieuws Blog Techniek Projecten Green-Industry-Profile
Greenkeeper
Fieldmanager
Boomzorg
Boom In Business
Dak & Gevel Groen
Groundsman

Symposium Biodiversiteit en Leefgebieden


Datum:  vrijdag 8 december 2017
Locatie: Provinciehuis, 's-Hertogenbosch

Op vrijdag 8 december vindt in het provinciehuis in 's-Hertogenbosch het symposium Biodiversiteit en Leefgebieden 2017 plaats.

Het symposium is bedoeld voor alle vrijwilligers en professionals die zich inzetten voor de Brabantse natuur. Daarbij valt te denken aan terreinbeheerders, gemeenten, waterschappen, natuurorganisaties, agrarisch natuurverenigingen en adviesbureaus. Op het symposium komt aan bod wat er tot nu toe in Brabant is bereikt rondom biodiversiteit en leefgebieden. Maar ook kansen en noodzakelijke opgaven worden besproken.

Het symposium wordt voor de vijfde keer georganiseerd in opdracht van de Provincie Noord-Brabant. Zij doen dat in samenwerking met Floron, Ravon en de Zoogdiervereniging. Deelname is kosteloos. Meer informatie over het programma en de aanmelding voor het symposium volgt in oktober.


nieuw event opgeven

VACATURES