Archief Agenda Contact Disclaimer Adverteren Abonneren
Beheer Nieuws Blog Techniek Projecten Green-Industry-Profile
Greenkeeper
Fieldmanager
Boomzorg
Boom In Business
Dak & Gevel Groen
Groundsman

Klimaattop Noord NL


Datum:  donderdag 9 november 2017
Locatie: Energy Academy Europe-gebouw, Zernike Campus Groningen

Naar aanleiding van de Nationale Klimaattop in Rotterdam vindt op 9 november op initiatief van de drie Noordelijke provincies de Klimaattop Noord NL plaats.

Dit evenement brengt vertegenwoordigers van overheden, bedrijven, maatschappelijke organisaties en wetenschap samen om tot nog meer (gezamenlijke) actie te komen. In afspraaksessies op de dag zelf worden nieuwe acties in gang gezet en bestaande versneld of verbreed.

Bijdragen
Bedrijven of organisaties met die met een plan, project, product of dienst bijdragen aan een beter klimaat, worden uitgenodigd zich aan te melden en deel te nemen aan de top. Aanmeldingen moeten zo concreet mogelijk laten zien hoe hun initiatief bijdraagt aan de klimaatdoelstelling om in 2050 energieneutraal te zijn.

Deelnemers kunnen hun plan, project of initiatief op verschillende manieren presenteren tijdens de top: een interactieve workshop, een inspirerende lezing over een uitgevoerd project, demonstratie van een innovatief product of een proefopstelling van een technische toepassing. Aanmeldingen kunnen uiterlijk 11 september worden ingediend via www.klimaattopnoord2017.nl. Medio september wordt bekendgemaakt wie deel zal nemen.

Locatie
De Klimaattop Noord NL 2017 vindt plaats in het Energy Academy Europe-gebouw op Zernike Campus Groningen. De organisatie is in handen van de provincies Fryslân, Groningen en Drenthe en New Energy Coalition (de nieuwe naam van Energy Valley, Energy Delta Institute en Energy Academy Europe).

Bron: provincie Groningen


nieuw event opgeven

VACATURES