Archief Agenda Contact Disclaimer Adverteren Abonneren
Nieuws Blog Techniek Projecten Green-Industry-Profile
Greenkeeper
Fieldmanager
Boomzorg
Boom In Business
De Hovenier
Sportsturf
2014 - 2
Lees online
Naar de enquête

Kengetalleninformatie rond groenaanleg en - onderhoud


Ruim 30 jaar geleden begon GWWkosten met het bouwen van een kostendatabase voor de openbare ruimte. Deze waardevolle database bevat ook gegevens aangaande groenaanleg en -onderhoud. Met deze gegevens is het mogelijk om tot objectieve ramingen en kostencalculaties te komen in de (groot)groensector. Maar ook het Groene Boekje (IMAG) en Normenboek NBL (WUR) bieden dergelijke informatie. Bovendien heeft BIM Media speciaal voor de fijne hovenier het boek met calculatie-cd-rom ‘Kosten aanleg kleinschalig groen’ ontwikkeld. Ook ‘Bomenwerk Kosten & techniek 2014’ komt uit de BIM Media-keuken.

Auteur: Broer de Boer

De groene stad als healing environment


De hedendaagse maatschappij herontdekt de waarde van het groen in de stad. Steden blijken gevoelig te zijn voor extreme weersomstandigheden als wateroverlast en hitte.

Auteur: Broer de Boer

Groenmensen maken mensen beter


Nog even en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op verhardingen en het particuliere gebruik ervan is verboden. Een lange periode van chemische onkruidbestrijding in openbaar groen is dan ten einde. Menig medewerker in het groen is dan blij dat hij of zij niet meer wordt blootgesteld aan vergif. Maar of ze echt zo blij zijn? Ik ga straks aan mijn kleinkinderen uitleggen dat ik nog uit de tijd stam dat onkruid chemisch bestreden werd.

Auteur: Chris Winter

Chemie op de begraafplaats taboe!


Als het aan de overheid ligt, mogen er in 2017 ook op begraafplaatsen geen chemische middelen meer worden toegepast. Voor alle verhardingstypen staat zelfs al voor 2015 (dit was 2018) een totaalverbod gepland. Dit heeft grote gevolgen voor het beheer van openbaar groen op begraafplaatsen. . . . .

Auteur: Broer de Boer

Groen is goed voor mensen. Zelfs als het maar een beetje is, zelfs als het nepnatuur is


Groene professionals zijn wel eens geneigd om vooral technisch naar het groen in de bebouwde omgeving te kijken. Zoveel bomen, plantjes of meter park per burger, dan komt alles wel goed. Je gaat dan al gauw helemaal voorbij aan wat dat groen nu werkelijk met mensen doet. Agnes van den Berg is omgevingspsycholoog en professor in dit vakgebied in Groningen. Zij doet onderzoek naar de manier waarop mensen beïnvloed worden door hun omgeving en dus door groen.

Auteur: Hein van Iersel

Natuur en economie 2.0


Heel lang zijn we bezig geweest met het toekennen van waarden aan natuur en landschap. Daarvoor zijn talloze methoden ontwikkeld waaruit bijvoorbeeld naar voren kwam dat de waarde van een boom kon worden bepaald aan de hand van de hoeveelheid fijn stof en CO2 die deze vastlegde. Iets dat dan natuurlijk ook kon worden opgeschaald naar hele natuurgebieden. Enige tijd geleden zijn op deze manier nog de gezondheidsbaten vastgesteld van het openbaar in de wijk Bos en Lommer in Amsterdam.

Auteur: Tom Bade

Help, ik heb een rotte kade


Nederland ligt vol met honderden kilometers kades. Behoud en beheer van deze kades, vooral als ze in een stedelijke omgeving liggen, is kostbaar. De gemeente Rotterdam heeft voor de renovatie van de kade van de Rotte gekozen voor een aantal bijzondere technieken waarmee én de ecologie én de bomen kunnen worden behouden. .

Auteur: Hein van Iersel

Onthard de stad!


Hitte en wind kunnen aardig roet in het eten gooien in het microklimaat van een stad. Sanda Lenzholzer schreef een standaardwerk over het weer in de stad en welke rol het ontwerp daarbij speelt. Daarin neemt ze ook de psychologische aspecten van materialen en het aangeplante groen mee.

Auteur: Broer de Boer

Aannemer investeert in de drie V's: voormannen, vormgevers en vrouwen!


In een gespannen markt overleven de bedrijven die efficiënt samenwerken. Dat is in een notendop het ondernemerscredo van Jos van Esch, tweedegeneratiedirecteur van J. van Esch BV. 'Je kunt je verzetten tegen regels en veranderingen, maar ook gewoon goed en slim je werk te doen en zo zorgen voor een fatsoenlijke boterham voor nu en later.'

Auteur: Pascale Attema

Ik denk niet dat wij een draagvlak bij de burgers kunnen kweken voor gazon


In tijden van bezuinigingen hebben gazons bij veel gemeentes de voorkeur boven heesterperken of vaste planten. Domweg omdat die goedkoper zijn. De vraag is echter of dat altijd zo verstandig is. Vaste planten bevorderen immers de biodiversiteit, wat interessant is voor vogels, insecten en vlinders. En vergeet de hoge sierwaarde niet, die door de inwoners enorm wordt gewaardeerd. De gemeentes Zoeterwoude, Leiden en Zuidplas begrepen dit jaren geleden al en hun openbare ruimtes zijn dan ook opgefleurd met vaste beplanting. .

Auteur: Sylvia de Witt

Vorig jaar was ons budget €160.000 met Roundup, nu al €430.000 euro voor zelfde beeld


De gemeente Enschede heeft sinds januari van dit jaar het gebruik van glyfosaat aan de wilgen gehangen. Hiervoor in de plaats wordt nu azijnzuur gebruikt voor onkruidbestrijding op verharding, in combinatie met hete lucht en branden. 'Of dit ook werkelijk beter is voor het milieu, zal de tijd moeten uitwijzen', meent Johnny Pieterson, hoofduitvoerder Onderhoud van de gemeente Enschede. . .

Auteur: Sylvia de Witt

Veelvraat zuigt alles op


Het Engelse woord glutton betekent veelvraat, gulzigaard, schrokop of nog mooier: vreetzak, en dat is precies wat deze afvalzuiger ook daadwerkelijk doet. Of het nu gaat om peuken, blikjes, petflessen of hondendrollen, alles wat door een buis van 125 mm heen kan, verdwijnt erin als sneeuw voor de zon. Den Haag is de gemeente met de meeste Gluttons in Nederland - zij heeft er inmiddels 44 - en heeft de intentie dit aantal nog verder uit te breiden. .

Auteur: Sylvia de Witt

Stiekeme bomen, groot gevaar


Met een populier die spontaan omviel, haalde een gemeente in Nederland in augustus 2013 meermalen de krant. De boom kwam precies tussen een fietser en zijn fietskar terecht. De vader en zijn vijfjarig zoontje kwamen er vanaf met een beenbreuk en een schaafwond. Maar dat had ook heel anders kunnen aflopen. .