Archief Agenda Contact Disclaimer Adverteren Abonneren
Nieuws Blog Techniek Projecten Green-Industry-Profile
Greenkeeper
Fieldmanager
Boomzorg
Boom In Business
De Hovenier
Sportsturf
2014 - 3
Lees online
Naar de enquête

Onduidelijkheid over laagrisicomiddelen


Toen staatssecretaris Mansveld in februari van dit jaar haar plannen voor het gebruik van chemie buiten de landbouw, met name op verhardingen, via een brief nader toelichtte, werd in het verbod op chemie een expliciete uitzondering gemaakt voor de zogenaamde laagrisicomiddelen. Uiterlijk in de zomer van 2014 zou Mansveld dit nader uitleggen en duidelijkheid verschaffen over de vraag om welke middelen het zou gaan.

Auteur: Hein van Iersel

Btw en openbaar groen: is dit altijd een kostenpost?


Als het echter over de inrichting van openbare ruimte gaat, kun je aan dat laatste soms iets doen. Wat betreft de btw kan een beroep gedaan worden op het Btw-compensatiefonds (BCF). Maar is dat altijd zo?

Auteur: Lennert Ketner

Mijn schutting en de wsw


Afgelopen week was ik een weekje vrij. Het was mooi lenteweer, dus ik ging lekker in de tuin aan de slag. Op ons to-dolijstje stond bovenaan het plaatsen van een schutting. Mijn vrouw en ik hadden alles goed doorgedacht en met de buren besproken. We hadden deze winter de planken en de palen al op maat gemaakt en geschilderd; ze moesten alleen nog even geplaatst worden. Maar het plaatsen was achteraf toch lastiger dan ik had gedacht. Iets uitdenken is makkelijk, maar uitvoeren is toch een ander chapiter. Tijdens het plaatsen heb ik menigmaal de Schepper aangeroepen.

Auteur: Chris Winter

En als het fout gaat, geven we gewoon Barend de schuld


In dit 'interview met een ceo' dit keer feitelijk geen echte ceo. Barend van Doorn is een van de zes directeuren van de Leeuwenstein Groep, waaronder groenvoorziener Signa Terra, maar ook een aantal meer op infra gerichte bedrijven vallen. Alle directieleden hebben hun eigen divisie of afdeling onder zich, maar in de raad van bestuur van de holding van de Leeuwenstein Groep beslissen ze gezamenlijk.

Auteur: Hein van Iersel

Whitepaper: Onkruidbeheer na 2015: hoe gaan we dat organiseren?


Beheerders staan de komende periode voor een moeilijke keuze. In een tijd dat er minder geld beschikbaar is, staat hij of zij voor de uitdaging onkruid op een nieuwe (en vaak duurdere) manier te beheren. In deze whitepaper brengt vakblad Stad + Groen de belangrijkste aspecten van onkruidbeheer bijeen.

Auteur: Hein van Iersel

Er zit goud in onkruid


Enige tijd geleden werd heetwaterpionier Wave overgenomen door PackInvest. Tijd dus voor een interview met de gaande en komende man: Peter van de Haar, ceo van de Van de Haar Groep, en Erik Bretveld, de nieuwe ceo van Wave. Is er zo veel geld te verdienen in onkruidbeheer dat investeerders zelfs uit Duitsland overkomen?

Auteur: Hein van Iersel

Overzicht onkruidmachines


1738 16972 16970 7710 3297 0503 16371 16371

Van kale grafakker tot bloeiend monument


Maria Rust in Rockanje is een mooi voorbeeld van hoe een wat vervallen begraafplaats 'opleefde' door een samenspel van landschapsarchitecte Ada Wille, de gemeente Westvoorne en Griffioen in Wassenaar. 'Maria Rust is echt prachtig geworden, iedereen hoor je erover', zegt Arjan van de Polder, teamhoofd Beheer Openbare Buitenruimte.

Auteur: Sylvia de Witt

Bestrijding luizen in de openbare ruimte


De aanwezigheid van bladluizen kan een behoorlijke overlast geven in de openbare ruimte. Het gaat hierbij niet zozeer om de luizen zelf, maar wel om honing- en roetdauw. Honingdauw is een plakkerige, suikerachtige substantie die door bladluizen wordt uitgescheiden. Straatmeubilair, auto’s, fietsen, monumenten etc. komen “onder de plak” te zitten. Op deze honingdauw groeit een schimmel, roetdauw. Deze schimmel zorgt er voor dat alles zwart wordt. Het gevolg is veel klagende burgers die willen dat de gemeente de overlast aanpakt. Waar in het verleden volwassen kevers werden gebruikt, worden al sinds 2003 juist de larven van het lieveheersbeestje, Adalia bipunctata, toegepast. Het grote voordeel is dat de larven veel vraatzuchtiger zijn dan de adulten (volwassen kevers) en niet weg kunnen vliegen bij vermindering van het voedselaanbod.

Openbare ruimte moet ouderen verbinden met hun omgeving


De babyboomer wordt grijs. Maar wat betekent een vergrijzende bevolking voor de wijze waarop we de openbare ruimte inrichten? Het is goed om daarbij meer rekening te houden met ouderen. Maar accepteer ook dat de ruimte niet altijd zo wordt gebruikt als de makers het bedoeld hebben. Het wordt tijd dat we de omgeving ook zichzelf laten ontwikkelen.

Auteur: Victor Dijkshoorn

Zonnepanelen en bomen


Duurzame energie goed voor bomen? Niet altijd. Bomen en zonnepanelen zijn als buren vaak elkaars vijand. Vervelend gevolg is, dat de paneeleigenaar soms de zaag grijpt en bomen topt of overhang zonder overleg wegsnoeit.

Auteur: Joost Verhagen

De oogst aan inspirerende groenprojecten


Buitenplaats Overweer Breukelen Uitbreiding begraafplaats De Goorn Duurzaam educatief parkje Bijlaardhof te Rockanje Leuvensebeek te Ermelo Realisatie Moooz Moss Roof sanitairgebouw Hoge Veluwe Thales High Tech Systems Park Speelpolders

Meest ingewikkelde


Inmiddels is het duidelijk dat emvi, de op dit moment dominante vorm van aanbesteden, onder vuur komt te liggen. Eerst kwamen we erachter dat emvi, in de kern weliswaar een goed instrument, in de praktijk vaak niet meer is dan de meest ingewikkelde manier om de laagste inschrijver boven water te krijgen. In gewoon Nederlands heet dat ‘oude wijn in nieuwe zakken’. Maar het wordt nog erger.

Auteur: Hein van Iersel