Archief Agenda Contact Disclaimer Adverteren Abonneren
Nieuws Blog Techniek Projecten Green-Industry-Profile
Greenkeeper
Fieldmanager
Boomzorg
Boom In Business
De Hovenier
Sportsturf
2014 - 6
Naar de enquête

De burger wordt mondiger, de gemeente luistert vaker


Toen Huib Sneep BSI Bomenservice verkocht, wilde hij zich toeleggen op 'iets doen voor de stad Schiedam', waar hij sinds jaar en dag woont. Inmiddels is hij hard bezig om de basis te leggen van een fundamentele vorm van burgerparticipatie bij ontwikkelingen in de openbare ruimte: het burgerkennisnetwerk.

Auteur: Santi Raats

Innovatietrots


Ik weet niet wie ik hier mee tegen het hoofd ga stoten, maar het moet maar eens gezegd worden. Beste dames en heren in het groene werkveld. Jullie maken er met zijn allen een potje van. De motivatie waarmee je aan je studie bent begonnen in Boskoop, Velp of Wageningen lijkt ver te zijn weggezakt. Weet u het nog?

Auteur: Paul van Miltenburg

Composteerbaar gronddoek beschermt wortels en voorkomt onkruid


Het wieden van onkruid is een onaangenaam en tijdrovend karwei. Beaulieu Technical Textiles denkt daar verandering in te kunnen brengen met zijn Ökolys gronddoek, een gronddoek gemaakt van biodegradabele en composteerbare componenten.

Auteur: Guy Oldenkotte

Bestraten met de Drainvast en de Drainbrick


Drainvast heeft met de drainvoeg de Rioned Innovatieprijs 2014 verdiend. Bij deze techniek verbeteren viltstrookjes in de bestrating de waterafvoer. Een andere innovatieve klinker, de drainbrick, bedacht door hetzelfde bedrijf, werd tweede! Sinds de Romeinen hun Limes-rijkswegen plaveiden met stenen, is er niet zo'n goede verbetering bedacht voor iets simpels als een steen...

Auteur: Broer de Boer

Wet Werk en Zekerheid: een extra molensteen om de nek van ondernemers?


Het wetsvoorstel Werk en Zekerheid is door de Tweede Kamer en in 2015 hoogstwaarschijnlijk een feit. Met mitsen en maren, een aantal prangende vragen en een zachte overgangsperiode voor kleine ondernemers. De nieuwe wet is bedoeld om ontslag makkelijker te maken, de ww-duur te verkorten en werknemers sneller aan een vaste baan te helpen. Maar zal de wet deze dingen inderdaad voor elkaar krijgen of zal hij zijn doel volledig voorbijschieten? de meningen zijn alsnog verdeeld.

Auteur: Pascal Attema

Soft Skills in een harde wereld


Henri Schuurman, CEO van Sight Landscaping: 'Als ik buiten loop ben ik nog hovenier, maar mijn tijd binnen wordt opgesoupeerd aan besprekingen en overleg.'

Auteur: Hein van Iersel

De oogst aan innoverende groenprojecten


Ook in deze uitgave van Stad + Groen weer een forse opsomming van groene projecten. Uw project in de komende uitgave van Stad + Groen? Stuur een mail naar ilse@nwst.nl en u krijgt alle informatie doorgestuurd.

Het oog wilt ook wat!


Op veel plaatsen is het onmogelijk om walkanten of oevers van vijvers of binnenrivieren al glooiend te laten afdalen. Plaatsgebrek of de noodzaak van een stevige oever dwingt veel gemeenten ertoe om deze te versterken met schotten. Het bedrijf HelkantPlant bedacht een oplossing om dit te verfraaien.

Auteur: Guy Oldenkotte

Trend in aanbestedingen: onvolledige procedures


Stel: tijdens een diner in een restaurant haalt de ober ineens het bestek en het bord van tafel. U zou op zijn minst verbaasd zijn. Sterker: u zou vermoedelijk ernstig geïrriteerd raken. Toch gebeurt dit inmiddels vaker dan u denkt. Zij het niet in chique eetgelegenheden, maar tijdens aanbestedingstrajecten. Aanbestedingen op basis van EMVI zijn inmiddels zo complex geworden, dat zowel aanbestedende partijen als inschrijvers zich regelmatig verslikken. En steeds vaker gaat het bestek dan van tafel.

Auteur: Jeroen Mulder

Borstelgraver werkt sneller en is lief voor boomwortels


Volgens de uitvinders ervan werkt de graafborstelmachine tot vier keer sneller dan een minigraver. De innovatie graaft geen sleuven, maar borstelt ze tot op een diepte van 40 cm. Bijkomend voordeel: je ontziet de boomwortels. Bovendien hebben omwonenden korter hinder van open sleuven, bijvoorbeeld rondom de aanleg een glasvezelnetwerk in hun stoep.

Auteur: Broer de Boer

De groenbeheerder van de toekomst is eerst en vooral een asset-manager


Nederland is gestructureerd. Als je het mij vraagt, vaak zelfs te gestructureerd. Een perfect voorbeeld van die Nederlandse drang tot structureren is de introductie van BGT, wat staat voor 'basiskaart grootschalige topografie'; in normale mensentaal: heel Nederland in één kaart opgenomen.

Auteur: Hein van Iersel

Green Innovation Award 2014 voor Husqvarna en Zinco


Op donderdag 25 september 2014 zijn tijdens de Boom Innovatie Dag bij Boomkwekerij Udenhout voor de eerste keer de Green Innovation Awards uitgereikt in de categorieën Bomen en Openbaar Groen. Fleet Services van Husqvarna en Nature Line van Zinco zijn de winnaars van de Awards.

Auteur: Peter Jansen

App beoordeelt niveau onkruid op verharding in openbare ruimte


Om vast te stellen of verhardingen in de openbare ruimte voldoende zijn ontdaan van onkruid, werd jarenlang vertrouwd op het blote oog. Hoewel het CROW een duidelijke schaalbalk had ontwikkeld, leidde die vorm van vaststelling regelmatig tot onnodige discussies op detailniveau. Een handige app maakt daar nu een einde aan.

Auteur: Guy Oldenkotte

Soms met een tractor en soms met een werktuigdrager


Er zal vast wel een eenduidige definitie zijn! Wanneer is iets een werktuigdrager en wanneer een tractor? Onbelangrijk: gevoelsmatig weten we precies wanneer het een werktuigdrager is en wanneer een tractor. In openbaar groen worden werktuigdrager natuurlijk vaak en graag gebruikt. Het vermogen zal vaak wat kleiner zijn –overigens zeker geen must-, maar dat wordt dan vaak voldoende gecompenseerd in flexibiliteit en bereik.

Auteur: Peter Jansen

Leeuw en Lam


U bent het al een beetje van mij gewend. Op deze plek in Stad + Groen staan de zaken waarover ik mij graag druk maak, mijn persoonlijke irritaties. En ik werd er pas op gewezen: keurmerken waren daarbij de laatste tijd veelvuldig het slachtoffer. Ik was het me zelf eigenlijk niet zo bewust, maar mijn gesprekspartner, eigenlijk zelfs partners, hadden gelijk.

Auteur: Hein van Iersel