Archief Agenda Contact Disclaimer Adverteren Abonneren
Nieuws Blog Techniek Projecten Green-Industry-Profile
Greenkeeper
Fieldmanager
Boomzorg
Boom In Business
De Hovenier
Sportsturf
2014 - 7
Lees online
Naar de enquête

Wave introduceert eerste heetwateronkruidbestrijder op quad


WAVE heeft de heetwater-onkruidbeheersingstechniek nu ook geschikt gemaakt voor toepassing op kleinere voertuigen en transportmiddelen, zoals quads. Daarmee kan het unieke WAVE-procedé nu ook worden gebruikt voor het beheren van onkruid op kleinere ruimtes en door particulieren.

Auteur: Guy Oldenkotte

Zelfbeheer


Onder het motto ‘groen moet je doen’ probeert de gemeente Utrecht haar burgers te motiveren om door middel van zelfbeheer een stukje groen of een speelplekje te onderhouden.

Auteur: Chris Winter

Variatie in sortiment ook goed voor een biodiversiteit en waardering groen


De massale aanplant van eiken, heeft ertoe bijgedragen dat de eikenprocessierups zich in twintig jaar over heel Nederland heeft kunnen verspreiden. Met Ulmus en Aesculus hebben we ook massale uitval gezien. En met Fraxinus gebeurt het binnenkort nog eens. Het toepassen van een gevarieerder sortiment bomen spreidt het risico. En handig: de biodiversiteit stijgt en gebruikers van het groen waarderen dat groen meer.

Auteur: Jaap Smit

Een generalist met daktuinen en boomverzorging als moneymaker en visitekaartje


Het is een goede gewoonte dat de ceo die in dit blad geïnterviewd wordt de interviewlocatie mag bepalen. Willem Douma van het oerfriese bedrijf Frisia Bergum laat me niet iets zien in Friesland, maar inviteert vakblad Stad + Groen op een Amsterdamse daktuin.

Auteur: Hein van Iersel

Mechanisch onkruid wieden


Dat budgetten overal onder druk staat, weet de groene sector als geen ander. Ook Berdi Sport & Groen uit Nagele liep regelmatig tegen dat probleem aan, als bleek dat het aantal benodigde man-uren niet binnen het budget paste. Door zelf een werkarm te ontwikkelen, kan het nu machinaal onkruid wieden.

Auteur: Guy Oldenkotte

Beam me up, Scotty!


De techniek wordt onder meer gebruikt voor het neerhalen van raketten en het uitvoeren van precisie-operaties. Een Nederlandse techneut wil nu ook lasers gaan inzetten voor het bestrijden van onkruid.

Auteur: Guy Oldenkotte

iWaterplant voedt kennis over waterplanten


Om de locaties waar invasieve waterplanten voorkomen en de problemen die ze veroorzaken beter in kaart te brengen, heeft het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, in samenwerking met onder meer het ministerie van Economische Zaken, een app ontwikkeld.

Auteur: Guy Oldenkotte

Drainage-elementen om je vingers bij af te likken


De levensduur van een groen dak wordt geschat op zo'n 40 jaar. Maar de maatschappij verandert. Om toekomstige generaties niet onnodig te belasten, stappen steeds meer leveranciers over op duurzame oplossingen. Zo ook ZinCo. Begin dit jaar lanceerde dit bedrijf Natureline, een dakopbouwsysteem samengesteld uit elementen die zijn gemaakt met bioplastic.

Auteur: Guy Oldenkotte

Zelfrijdende klepelmaaier als oplossing voor reductie maaifrequentie


Omdat smaken nu eenmaal verschillen en praktische afwegingen altijd moeten worden overwogen, is de variatie aan maaiers enorm. Klepelmaaiers genieten een grote voorkeur, maar kenden ook een aantal nadelen. Tot voor kort. De nieuwe klepelmaaier van Votex is een combinatie van de beste elementen.

Auteur: Guy Oldenkotte

Warm water geeft onkruid een koude douche


De behoefte aan een alternatief om onkruid te behandelen wordt met de dag groter. Vanaf november 2015 is het verboden om chemische middelen te gebruiken bij de bestrijding. Mankar ontwikkelde daarom de Weedheater-E, een systeem waarbij warm water het onkruid verbrandt.

Auteur: Guy Oldenkotte

Bestekservice voor gebruiksdaken maakt ontwerp van dak een soort click and play


Gebruiksdaken kunnen op vele manieren en met verschillende materialen worden opgebouwd. Maar elke keuze heeft zijn consequenties. De nieuwe bestekservice van Leven op Daken kan architecten en aannemers bijstaan bij het ondervangen van die consequenties.

Auteur: Guy Oldenkotte

Waterplassen voortaan iets van het verleden


Als de zomer van 2014 de opmaat moet zijn voor wat we in de toekomst mogen verwachten qua klimaat, dan kunnen veel beheerders van sportparken en (openbaar) groen hun borst nat gaan maken. Letterlijk. Want een bijzonder droge maand juni werd opgevolgd door de extreem natte maanden juli en augustus. Hydrorock moet een oplossing bieden om wateroverlast te voorkomen en de bodem een handje te helpen.

Auteur: Guy Oldenkotte

Waterbeheersing op de begraafplaats


Het beheren van een begraafplaats is zowel een bovengrondse als een ondergrondse aangelegenheid. Komt de bodem ter sprake, dan gaat het tegelijkertijd over water. En laat water nu een van de belangrijkste aspecten zijn van het beheren van een begraafplaats. Water speelt een belangrijke functionele rol in het begraafproces, maar is ook esthetisch van belang.

Auteur: Eddie Loonstra, Ralph Otten

Wat kan de groensector leren van Wehkamp en Airbnb?


In oktober is de nieuwe Europese Commissie geïnstalleerd. Jean-Claude Juncker heeft een belangrijke strategische koerswijziging doorgevoerd: de Digitale Agenda wordt topprioriteit.

Auteur: Onno Cijffers

Groen, Groener, groenst


Ook in deze uitgave van Stad + Groen weer een forse opsomming van groene projecten.

Lekker bollen in het park


Tientallen vrijwilligers hebben in het Maximapark in Vleuten geholpen met het planten van 200.000 bloembollen. Het bollenmengsel van zes verschillende soorten moet een bijvriendelijke biotoop creëren. Bijen en vlinders krijgen zo al vroeg in het voorjaar voedsel aangeboden. Het gaat hier om een van de grootste bijenbollenprojecten van Nederland.

De roes van een award


Na het winnen van de Green Innovation Award op de Boom Innovatie Dag merk je pas hoeveel impact het winnen van deze prijs heeft. Naast de buzz die op de digitale snelweg ontstaat (het lijkt wel of iedereen continu alles in de gaten houdt), merken wij ook in de 'gewone' omgeving veel positieve aandacht.

Auteur: Peter Koop

Een lesje duurzaam en planmatig groenbeheer


De ontwikkelingen binnen het ontwerp en het beheer van de groene buitenruimte hebben de afgelopen decennia niet stilgestaan. Gewijzigde inzichten, maar ook de noodzaak tot duurzamer, efficiënter en meer kostenbewust werken, hebben gezorgd voor een aantal verschillende wijzen van aanpakken. Rob Arbeider van IPC Groene Ruimte breekt in dit artikel onder meer een lans voor het weer operationeel maken van de aanwezige vakkennis en ervaring op het gebied van groen.

Auteur: Rob Arbeider

Tatoeëerder


´Participeren is gewoon een ander woord voor bezuinigen´ wist vorige week een sportveldbestuurder mij te melden. Natuurlijk heeft hij daarin gelijk. Participeren is niet in de troonrede van 2013 en 2014 gekomen, alleen omdat dat zo’n goed idee is, maar omdat vadertje staat het zonder hulp niet meer af kan of af denkt af te kunnen.

Auteur: Hein van Iersel

Participatie. Van moeten naar willen


Heeft u al kennisgemaakt met 'participatie'? In een aanbestedingsprocedure of in een goed gesprek tussen opdrachtgever en opdrachtnemer? Of als doorsneeburger in een woonwijk?

Auteur: Wilco Boender