Archief Agenda Contact Disclaimer Adverteren Abonneren
Nieuws Blog Techniek Projecten Green-Industry-Profile
Greenkeeper
Fieldmanager
Boomzorg
Boom In Business
De Hovenier
Sportsturf
2015 - 2
Lees online
Download PDF
Naar de enquête

Big Green data in groenbeheer


Big data. Supermarkten die miljoenen transacties per dag verwerken, doen er hun voordeel mee. Maar ook in aan onkruidbeheer verwante sectoren als gladheidsbestrijding en afvalinzameling doet de verwerking en analyse van databestanden al opgang. Hoe zit dat in het onkruidbeheer?

Auteur: Peter Voskuil

Antea en Wave kiezen voor samenwerking


Antea Group en Wave Weed Control gaan hun kennis over alternatieve onkruidbesteding uitwisselen en bundelen, zo maakten beide bedrijven onlangs bekend. Wave gaat meewerken in het kennispartnerprogramma van de Antea Group. Maar wat betekent dat eigenlijk in de praktijk? Stad + Groen sprak beide partijen. 'We zitten echt nog in de beginfase.'

Auteur: Peter Voskuil

Dit heeft de stad een paar miljoen opgeleverd


Harrie van Winsen, stadsdeelmanager van de gemeente Arnhem, praat er niet omheen. Natuurlijk heeft de beslissing om integraal te gaan beheren en de zaken in de binnenstad helemaal in handen van Sight te leggen financieel fors opgeleverd. Maar er is meer. 'Als je mij in 2003 had verteld dat we met zo'n klein budget in 2015 nog zo veel zouden realiseren, had ik het niet geloofd', zegt Van Winsen. Als stadsdeelmanager is hij in Arnhem verantwoordelijk voor de deelgebieden centrum en noordoost.

Auteur: Peter Voskuil

Aqualutions werpt zich in de 'heetwaterstrijd'


Als een van de meerdere nieuwkomers op de 'heetwatermarkt' moet je jezelf wel onderscheiden van de massa; daar moet ook Meclean zich bewust van zijn geweest. Voor het bedrijf zal dat overigens niet moeilijk zijn geweest; directeur Coen Verhelst formuleerde drie punten waarop de bestaande generatie verbeterd zou kunnen worden. Dit voorjaar presenteert Meclean een onkruidbestrijder op basis van heet water, die deze zwaktes zou moeten compenseren.

Auteur: Kelly Kuenen

De echte groenkenner combineert en denkt vooruit


Al meer dan 50% van de totaaloppervlakte elementverharding wordt momenteel chemievrij beheerd. ‘Daar zijn we trots op’, zegt Bert van Loon. De voorzitter van de stichting NCO over de lobby voor en de kosten van niet-chemische onkruidbestrijding, en de rol van de media daarin.

Auteur: Peter Voskuil

Van aardappeleter tot assetmanager


Onlangs zat ik onder het gehoor van filosoof Jaffe Vink. Hij schetste de vooruitgang aan de hand van het schilderij "de aardappeleters"van Vincent van Gogh.

Auteur: Wilco Boender

De bodem is niet in zicht. We zitten al op de bodem


Grofweg de helft van de onkruidbeheerders is nog bezig met de omslag naar niet-chemisch. Naar schatting driekwart denkt na over integraal beheer, een kwart is er al mee begonnen. En bijna allemaal schuiven ze met het budget om alle bezuinigingen het hoofd te bieden, zo leert een rondgang langs onkruidbeheerders in vijftien gemeenten. Eén troost: met onkruid vergaat de wereld niet. Aan het bezuinigen op onkruidbudgetten kleven drie grote nadelen, zo schetsen de geïnterviewden voor dit artikel.

Auteur: Peter Voskuil

Onkruid beheren met een allegaartje!


We zijn inmiddels al zo gewend aan de verschillende categorieën machines voor onkruidbeheer, dat we bijna in de war raken als een machine zich niet aan de ‘voorgeschreven’ indeling houdt. En dat is precies wat er met de Weedsteam aan de hand is. Het is geen heet water, geen hete lucht en geen uv-brander, maar een allegaartje. Maar wel een allegaartje dat een uitgebreide pilot in Doetinchem glansrijk heeft doorstaan en nu klaarstaat om echt de markt te veroveren.

Auteur: Hein van Iersel

Bomen met toekomst dienen meer dan één doel


Het planten van bomen met toekomst is de norm. Buurtstraatjes daargelaten, is het inmiddels gemeengoed dat stadsbomen een minimale leeftijd van vijftig jaar moeten kunnen bereiken. Welke bomen voldoen aan die eis? Met andere woorden: wat zijn nu eigenlijk bomen met toekomst?

Auteur: Jaap Smit

Heet water heeft Krinkels' voorkeur, maar je moet als aannemer wel de tijd krijgen om je inverstering terug te verdienen


Krinkels heeft het pontificaal op zijn eigen website staan: 'Krinkels kiest voor een strategische samenwerking met Wave'. Hoewel het voorlopig om slechts één combinatie gaat, is het toch bijzonder dat een van de toonaangevende Nederlandse aannemers zich op die manier uitspreekt. Krinkels-CEO Jan Clement legt het uit in een gesprek met hoofdredacteur Hein van Iersel.

Auteur: Hein van Iersel

De dweil die groenbeheer heet


Krimpende budgetten. De spuit die straks misschien bij het grofvuil kan. Een vechtmarkt, waar nieuwe technieken elkaar in rap tempo opvolgen. Het vakgebied onkruidbestrijding staat onder druk. De oplossing? Groenbeheerders moeten niet alle problemen van de wereld uit hun eigen budget proberen op te lossen, zegt ervaringsdeskundige Huub Keijzers. ‘De groene sector is geen dweil waarmee je alle problemen van de wereld kan opnemen.’

Auteur: Peter Voskuil

Niet-chemisch onkruidbeheer op verhardingen


Onkruidgroei op verhardingen bestrijden en voorkomen is al sinds lang een belangrijke taak voor steden en gemeenten. Het probleem van onkruidbestrijding blijft nochtans zeer actueel:herbiciden mogen in Vlaanderen in principe sinds 2001 niet meer op het openbare domein gebruikt worden en op 1 januari 2015 is een definitieve stop opgelegd voor alle openbare instellingen en dit ter bescherming van het oppervlaktewater. Ook in het Brusselse Gewest en Wallonië volgt de wetgeving deze tendens naar afbouw van het gebruik van pesticiden, bvb..

Auteur: Dr. Ir. Elia Boonen

RAVO: Het schone alternatief


Eind 2012 is in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu door de Universiteit van Wageningen in samenwerking met Peter van Welsem Advies & Beheer te Deventer onderzoek gedaan naar de optimalisatie van onkruidbeheersing verhardingen.

Auteur: M.M. Vlaswinkel, P. van Welsem

'Mijn broer en ik zijn vakidioten, ja'


De echte oplossing is groen-grijs. Door budgetten samen te voegen en die te combineren met nieuwe heetwatertechnieken, werkt groenaannemingsbedrijf Punt aan een totaalconcept voor onkruidbestrijding in stads- en gemeentewijken. Betaalbaar, ultraduurzaam en sociaal tegelijk, claimt Punt. 'Out of the box denken kan alleen maar als je alles tegelijk bekijkt.'

Auteur: Peter Voskuil

Straatje schoonpoetsen!


Het leven voor groenbeheerders zou een stuk makkelijker zijn, als 1) de budgetten zouden vervijfvoudigen, 2) het verbod op Roundup uitgesteld werd, 3) burgers onkruid mooi zouden vinden, 4) onkruidbeheerders een veto kregen bij de inrichting van de openbare ruimte en 5) alle overige tekorten voor rekening zouden komen van rioolbeheer. Maar hoe reëel is het om dat te verwachten? We vroegen het enkele experts.

Auteur: Peter Voskuil

Whitepaper: Onkruidbeheer: hoe gaan we dat organiseren?


Beheerders staan de komende periode voor een moeilijke keuze. In een tijd dat er minder geld beschikbaar is, staat hij of zij voor de uitdaging onkruid op een nieuwe (en vaak duurdere) manier te beheren. In deze whitepaper brengt vakblad Stad + Groen de belangrijkste aspecten van onkruidbeheer bijeen.

Auteur: Broer de Boer/Hein van Iersel

Overzicht onkruidmachines


Onkruidmachines zijn er in diverse soorten en maten. Daarnaast zijn er ook meerdere technieken en methodes. Vakblad Stad+Groen heeft de belangrijkste onkruidmachines bij elkaar verzameld in een overzicht geplaats.

Snel en eenvoudig onkruid verwijderen op milieuvriendelijke manier


De Ariens onkruidborstelmachine ST622- Pro370 is wendbaar, licht te bedienen en werkt bovendien snel. Door een borstelkop met zes borstelelementen en een snelwisselsysteem borstelt hij ruim buiten de wielen. 'Daarbij jankt hij niet, maar pruttelt heel gemoedelijk, als de buitenboordmotor van een bootje.' Gebruikers vertellen.

Auteur: Helthuis

Beproefde technieken blijven in ontwikkeling


Op het gebied van onkruidbeheer staan veel veranderingen op stapel. De afgelopen jaren wordt er volop gezocht naar milieuvriendelijke en betaalbare alternatieven voor chemische onkruidbestrijding. Bewezen thermische technieken zoals het gebruik van vlam of hete lucht zijn effectief en – ook niet onbelangrijk – betaalbaar. De methodes blijven populair, en dus staan ook de ontwikkelingen op dit gebied niet stil. Zo ontwikkelde Weed Control onlangs een handzaam heteluchtapparaat, aangepast aan de behoeften van sociale werkvoorziening Groen Xtra.

Auteur: Kelly Kuenen

Emotie


Natuurlijk, niemand vindt het geweldig om met gif in de weer te zijn, maar diezelfde beheerder heeft ook te maken met een gemeenteraad die meer dan ooit scherp op de kleintjes let

Auteur: Hein van Iersel