Archief Agenda Contact Disclaimer Adverteren Abonneren
Nieuws Blog Techniek Projecten Green-Industry-Profile
Greenkeeper
Fieldmanager
Boomzorg
Boom In Business
De Hovenier
Sportsturf
2016 - 9
Lees online
Download PDF
Naar de enquête

De uitvinders van retentiedaken


Retentiedaken zijn booming. De zogenaamde groenblauwe daken hebben een opmars gemaakt bij nieuwbouw en renovatie in stedelijk gebied doordat deze voor een groot deel hemelwateroverlast kunnen voorkomen.

Water als metafoor voor natuurlijkheid


Sinds 2000 is de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) van kracht. De KRW moet ervoor zorgen dat de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater binnen de EU op orde is. In beginsel moet in 2015 binnen alle lidstaten een ‘goede chemische toestand en een goed ecologisch potentieel of een goede ecologische toestand’ zijn bereikt’ (bron: kaderrichtlijnwater.nl).

Auteur: Ronald Buiting

Stadsbomen als watermanagers


Bert van Polen, projectleider bij Pius Floris, promoot samen met Ingenieursbureau Wareco de 'klimaatboom'.

Auteur: Santi Raats

Help, ik heb een rotte kade


Nederland ligt vol met honderden kilometers kades. Behoud en beheer van deze kades, vooral als ze in een stedelijke omgeving liggen, is kostbaar. De gemeente Rotterdam heeft voor de renovatie van de kade van de Rotte gekozen voor een aantal bijzondere technieken waarmee én de ecologie én de bomen kunnen worden behouden.

Auteur: Hein van Iersel

Dansend langs het water


In een waterig lentezonnetje is de Spider, de gele robotmaaier van Machines4green, druk in de weer met het maaien van het gras rondom deze plas. Appeltje-eitje voor deze jongen. Hij is namelijk wel heftiger gewend; afhankelijk van het type is de Spider zelfstandig in te zetten op taluds met een hoek tot 55 graden.

De legionellavrees voorbij


De gemeente Apeldoorn heeft afgelopen jaar alle fonteinen aangesloten op het centrale systeem voor de beheersing van waterkwaliteit. De stad heeft daarmee de kwaliteit van de waterbeheersing in fonteinen op hetzelfde niveau gebracht als dat van de rioolgemalen en pompstations en bespaart forst op de kosten.

Auteur: Peter Jansen

Voor hetzelfde geld klimaatbestendig: herinrichting van de openbare ruimte


Het klimaat verandert. Zeker is dat het veranderende klimaat gevolgen heeft voor de stad. De toename van weersextremen, zowel qua hitte als neerslag, beïnvloedt het leefklimaat in onze steden negatief. Onze steden worden minder aantrekkelijk. Klimaatbestendig inrichten is mede daarom noodzakelijk.

Auteur: Jeroen Kluck en Ronald Loeve

Natuurlijk zwemmen in de openbare ruimte


Hovenier Wiljan Bruggeman legt al dertien jaar zwemvijvers aan, vooral bij particulieren. Zwemvijvers in de openbare ruimte zijn in Nederland geen usance. In Duitsland wel. Daar houden bouwers zich aan de richtlijnen van FLL om veilige zwemvijvers aan te leggen.

Auteur: Santi Raats

Quagga-mossel zuivert stadsvijver


Een jaar geleden voerde de gemeente Nijmegen een pilot met vijf kratjes mosselen uit in de vijver van het Kronenburgerpark. De mosselen moesten de vijver van algen zuiveren. De filterende weekdieren deden goed werk. Onlangs plaatste Nijmegen er daarom maar liefst tweehonderd kratten bij.

Auteur: Santi Raats

Duurzaam alternatief voor hardhouten beschoeiingen


In Gouda werden van oudsher veel beschoeiingen geplaatst van tropisch hardhout. Deze gemeente wil het gebruik van hardhout echter terugdringen. HIP Groen uit Driebruggen heeft in samenwerking met Gouda een innovatieve beschoeiing ontwikkeld, waarbij het hardhout volledig wordt vervangen door Europees naaldhout in combinatie met de 100% gerecyclede kunststof HDPE.

Auteur: Sylvia de Witt

Met een kano waterdieptes en GPS-data verzamelen


Recreatieschap Rottemeren Groenservice Zuid-Holland is door een verdrinking in zwemwater Zevenhuizerplas hardhandig op zijn zorgplicht gewezen. In zwemwater mogen zich binnen het aangewezen zwemoppervlak, de zogeheten ballenlijn, geen (spoel)gaten bevinden. De diepte mag er maximaal 1,40 meter zijn. Het is bijna ondoenlijk om dat met de hand uit te peilen

Auteur: Santi Raats

Waterfiets of Wereldoorlog 1 tank?


Dit bijzondere amfibievoertuig, de Truxor lijkt een combinatie van een tank uit de eerste wereldoorlog en een waterfiets, maar is een echte alleskunner op gebied van waterbeheer. De machine kan sloten, vennen, en vijvers schoonmaken zowel op het water als op het land. Op de foto verwijdert Jos Veggelers van waterschap Rivierenland kroos

Lichtgewicht infiltratieblok reguleert waterafvoer en -afgifte


Als de zomer van 2014 de opmaat moet zijn voor wat we in de toekomst mogen verwachten qua klimaat, dan kunnen veel beheerders van sportparken en (openbaar) groen hun borst nat gaan maken. Letterlijk. Want een bijzonder droge maand juni werd opgevolgd door de extreem natte maanden juli en augustus. Hydrorock moet een oplossing bieden om wateroverlast te voorkomen en de boden een handje te helpen.

Auteur: Guy Oldenkotte

Waterbuffering, een van de pluspunten van een groen dak


Naast warmteregulatie en verfraaiing van de stad is waterreductie een belangrijke meerwaarde van een groen dak. Waterreductie is mogelijk, doordat een groen dak water buffert en het niet direct draineert. Rioleringen zullen minder last hebben van piekbelastingen en daardoor minder snel overstromen.

Auteur: Gerrit Wever en Trudy Sonneveld

'We moeten af van het idee dat water vanzelfsprekend is'


Vorig jaar legde Traas en Ovaa Sport B.V. een ecologisch waterbeheersysteem aan bij sportcomplex Het Schenge in Goes. Hiermee kan opgevangen regenwater gefilterd worden en vervolgens gebruikt worden voor het beregenen van de hockeyvelden. Met als mooie bijkomstigheid een extra opslag voor bijvoorbeeld bluswater, of als waterberging.

Auteur: Kelly Kuenen

Bestraten met de Drainvast en de Drainbrick


Drainvast heeft met de drainvoeg de Rioned Innovatieprijs 2014 verdiend. Bij deze techniek verbeteren viltstrookjes in de bestrating de waterafvoer. Een andere innovatieve klinker, de drainbrick, bedacht door hetzelfde bedrijf, werd tweede! Sinds de Romeinen hun Limes-rijkswegen plaveiden met stenen

Auteur: Broer de Boer

Kokosvezelmatten als natuurlijke oeverversterking


Het weegt bijna niets, het is een 100 procent natuurlijk product en de leverancier claimt dat het product zo’n 15 jaar meegaat. Het gaat om oevermatten die vijverranden tegen erosie moeten behoeden. Golfbaan Delfland plaatste onlangs 1200 meter van dit product.

Auteur: Nino Stuivenberg

Stortvloed


Er komt steeds meer van en op hetzelfde moment ook steeds minder

Auteur: Hein van Iersel