Archief Agenda Contact Disclaimer Adverteren Abonneren
Nieuws Blog Techniek Projecten Green-Industry-Profile
Greenkeeper
Fieldmanager
Boomzorg
Boom In Business
De Hovenier
Sportsturf
2017 - 12
Lees online
Download PDF
Naar de enquête

Marie Heinekenplein


Het Amsterdamse Marie Heinekenplein werd onlangs op de schop genomen. Dit plein, waar onder andere de Heineken Experience aan ligt, kreeg in het midden een verhoging met gras, natuursteen en een fontein.

Hout of pvc voor de bescherming van oevers?


Nagenoeg iedereen is het eens over het belang van 'duurzaam' bezig zijn. Toch worden her en der verschillende definities van 'duurzaamheid' gehanteerd.

Auteur: Guy Oldenkotte

Overbetuwe pakt dreigende waterproblematiek aan op verschillende fronten


De bevolkingsgroei en de daling van het zoetwaterpeil door klimaatverandering stellen autoriteiten voor heel wat puzzelwerk om de stijgende vraag naar zoet water het hoofd te bieden.

Auteur: Guus van Rijswijck

De uitvinders van retentiedaken


Retentiedaken zijn booming. De zogenaamde groenblauwe daken hebben een opmars gemaakt bij nieuwbouw en renovatie in stedelijk gebied doordat deze voor een groot deel hemelwateroverlast kunnen voorkomen.

Klimaatadaptatie. Hoe praktijk standaard wordt


Eén ding is zeker: of de klimaatdoelen van Parijs gehaald worden of niet, Nederland krijgt sowieso te maken met weersveranderingen. Het is daarom van belang de samenleving zodanig aan te passen dat klimaatveranderingen worden opgevangen.

Vele kleine druppels maken een grote plas


Het is inmiddels een verhaal met een lange baard: het veranderend klimaat. Lange periodes van droogte, maar ook korte hevige piekbuien waarop| de traditionele inrichting van de openbare ruimte niet is voorbereid.

Auteur: Hein van Iersel

Praktijkdag: Watercrassula; wat moeten we ermee?


In de vorige uitgave van Stad en Blauw kwam reeds naar voren: Gooi je exoot niet in de sloot! De groei en verspreiding van invasieve exotische waterplanten in Nederlandse oppervlaktewateren is een steeds groter wordend probleem.

De Ebb- en Flood-tegel brengen natuurlijke watercyclus terug in de stad


De opwarming van het klimaat lijkt een onvermijdelijk fenomeen: Nederland krijgt nu en in de nabije toekomst vaker te maken met hoosbuien die hele straten blank zetten. Afwateringssysteem en riolering lijken vaak niet meer in staat om de grote hoeveelheden hemelwater op te vangen en af te voeren. Een innovatieve oplossing als de Rain(a)way-watertegel kan hier uitkomst bieden.

Auteur: Guus van Rijswijck

De Nederlandse wadi beplant


Een wadi aanplanten met iets anders dan gras: in het buitenland wordt het volop gedaan, maar in Nederland niet of nauwelijks. Maar waarom eigenlijk niet?

Auteur: Kelly Kuenen

De straaD


U leest het goed: ‘straaD’ met een ‘D’, want onze droom is: Straten Transformeren – Ruimtelijk, Adaptief, Aantrekkelijk & Duurzaam, vandaar ‘De straaD’. De ambitie is om elke straat in Nederland om te vormen tot een straaD en zo klimaatadaptieve, maar vooral leefbare steden te ontwikkelen.

Klimaatbestendig de toekomst in


Op Prinsjesdag wordt jaarlijks het Deltaprogramma voor de waterwerken gepresenteerd. Nieuw in het Deltaprogramma van dit jaar is de toevoeging van het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie, dat zich speciaal richt op het klimaatbestendig maken van steden. Het Deltaplan is positief ontvangen, maar er is nog een hoop werk aan de winkel.

Auteur: Nino Stuivenberg

De Blauwe Index Stad+Blauw 3 2017


Inrichting & Productdocumentatie.

Waterschap


‘Mitigeren’ heet dat met een gruwelijk jeukwoord

Auteur: Hein van Iersel