Archief Agenda Contact Disclaimer Adverteren Abonneren
Nieuws Blog Techniek Projecten Green-Industry-Profile
Greenkeeper
Fieldmanager
Boomzorg
Boom In Business
De Hovenier
Sportsturf
2017 - 7
Lees online
Download PDF
Naar de enquête

Buitenaards groenonderhoud


Voetstappen staan nog in het zand. Vlaggenmasten staan trots in de bodem. De zonnestralen weerkaatsen van de zonnepanelen van de satelliet die boven alles uit lijkt te zweven. Het doet denken aan een buitenaards landschap, maar dat is het niet.

Vanuit een Limburgs kasteel wordt de aanval ingezet op de Nederlandse groene sector


Een interview met een groene aannemer is in Nederland doorgaans weinig glamoureus. Meestal ben je al blij dat de slappe koffie lauw in plaats van ijskoud is en de kantine waar het gesprek plaatsvindt toegankelijk is zonder terreinbanden. Hoe anders is dat bij Vebego.

Auteur: Hein van Iersel

Gorinchem koestert zijn bomen


Wie in Gorinchem in zijn tuin een boom wil kappen, kan sinds een jaar of zes gewoon zijn gang gaan. Het gemeentebestuur wil niet teveel ingrijpen in wat mensen met hun eigen tuin doen. Toch is de historische vestingstad aan de Boven-Merwede één van de groenste stedelijke gebieden van Nederland.

Auteur: Paul van der Sneppen

Omerta rond EU-exotenverordening


Het komt niet vaak voor dat Stad en Groen zich moet bedienen van anonieme bronnen. Als we echter een artikel willen maken over de EU-exotenverordening, stuiten we op een muur van stilzwijgen.

Auteur: Paul van der Sneppen

De elektrische stoel voor invasieve exoten


Iedere veehouder kent het verschijnsel. Als je rondom een weide een elektrische afrastering plaatst, dan helpt dat niet alleen om het vee in de wei te houden. Vaak bestrijdt je in één moeite onkruid en gras dat tegen de schrikdraad aan waait.

Auteur: Hein van Iersel

Niet allemaal hetzelfde wiel uitvinden


Professor Rob Leuven ziet in de bestrijding van invasieve exoten nog weinig structuur en consensus. Overheden die dit als een nieuwe taak op hun bordje krijgen, wil hij op het hart drukken om vooral niet allemaal hetzelfde wiel uit te vinden en te zorgen dat er kennis wordt ontwikkeld over welke aanpak werkt en welke niet.

Auteur: Hein van Iersel

Burgers onvoldoende op de hoogte van risico's exoten


Je kunt geen krant openen of je ziet berichten over de reuzenberenklauw of Japanse duizendknoop. De opmars van invasieve exoten is een hot topic. Van een duidelijke informatievoorziening is echter geen sprake, laat staan van een eenduidige aanpak.

Auteur: Kelly Kuenen

'Brancheorganisaties en overheid, waar blijven jullie met handhaving chemieverbod?'


Maak aannemers verantwoordelijk voor het totale proces; dan zul je zien dat het best meevalt met de hogere kosten.

Auteur: Wichard de Vries

Sterke natuur beste wapen tegen invasieve rivierkreeft


‘Rivierkreeften gedijen vooral goed in een habitat die door mensenhand uit balans is geraakt.’ Dat zegt bioloog Bram Koese van onderzoeksinstituut Naturalis. De onderzoeker heeft inmiddels een zekere expertstatus waar het gaat om de opmars van invasieve kreeften. Een pasklare oplossing voor het probleem heeft hij echter niet.

Auteur: Paul van der Sneppen

'Aanpak reuzenberenklauw vraagt om centrale regie'


‘Binnen de bebouwde kom hebben gemeenten de reuzenberenklauw doorgaans aardig onder controle. Daarbuiten is dat een ander verhaal. De bestrijding van het reuzenonkruid schreeuwt om samenwerking tussen terreinbeheerders.’

Auteur: Paul van der Sneppen

Heet water helpt groenbeheerder die kampt met invasieve exoot uit de brand


Hoe bestrijd en beheer je invasieve exoten als reuzenbereklauw, Japanse duizendknoop en watercrassula, nu het gebruik van glyfosaat aan banden is gelegd? 'Met heetwatertechniek', antwoordt Harry Kloosterman van Weed Free Service uit Kollum. Het gecertificeerde bedrijf, dat is gespecialiseerd in het bestrijden van invasieve exoten.

Invasieve exoten: een begin van beleid


Nederland is in de ban van de invasieve exoten. Je kunt geen website openklikken of er staat wel een artikel over invasieve exoten. Budget wordt hier echter niet voor vrijgemaakt. Overal waar je komt hoor je hetzelfde refrein: budgetneutraal werken.

Duizendknoop bestrijden - of eigenlijk beheren - met waterdoorlatend doek


Proeven lijken aan te tonen dat je met uitputting alleen duizendknoop niet kunt uitschakelen. Rootbarrier uit Lelystad heeft nu in Duitsland een aantal proeven gedaan met het waterdoorlatende Plantex Platinum-doek, dat zorgt dat men een 'besmet' perceel in ieder geval kan blijven gebruiken.

Auteur: Hein van Iersel

Het heeft geen zin om je water schoon te houden als je buurman dat niét doet


Waterwaaier en ongelijkbladig vederkruid: deze planten sieren menige vijver en menig aquarium en voorzien het water van zuurstof, maar zijn tegelijkertijd druk bezig om de Nederlandse watergangen te verstikken.

Auteur: Santi Raats

'Bestrijd invasieve exoten met boeren, burgers en buitenlui'


Op donderdag 7 september vond er in het Natuurplaza van de Nijmeegse Radboud Universiteit een symposium plaats met als thema ‘invasieve exoten’. In vier lezingen werden zo’n honderd belangstellenden bijgepraat over de risico’s van exoten, het nut van kennisoverdracht en de bestrijding van invasieve planten en dieren.

Auteur: Guus van Rijswijck

Japanse duizendknoop bestrijden door zijn zwakheden te leren kennen


Iedereen die met Fallopia of Japanse duizendknoop te maken heeft, is vaak vol bewondering over de groei- en overlevingskracht van deze plant. Wat je ook doet, niets lijkt deze plant kapot te krijgen.

Auteur: Hein van Iersel

'Berenklauwboor' zet zijn tanden in exoot


Een cilinder, met aan de onderzijde messen die, wanneer hij in de grond gedraaid wordt, de wortel van de berenklauw vernietigt. Lodewijk van Kemenade van Landschapsbeheer Flevoland heeft Stad+Groen al een uitgebreide toelichting gegeven op de nieuwste vondst, als hij het interview even moet staken.

Auteur: Kelly Kuenen

Gaat een Japanse bladvlo Nederland redden van de Fallopia-woeker?


Kopte Stad en Groen vorig jaar nog dat het woekerkruid Fallopia onuitroeibaar lijkt, nu gloort er hoop op succesvolle bestrijding. Die hoop heet Aphalara itadori, een Japanse bladvlo. In Britse proeven zijn al successen geboekt met de bladvlo als biologisch bestrijdingsmiddel tegen Fallopia japonica.

Auteur: Paul van der Sneppen

Probos-rapport duizendknoop laat geen duidelijke 'beste methode' zien


De hardnekkigste van alle invasieve exoten is met afstand Aziatisch duizendknoop. Probos heeft recent een rapport gepubliceerd waarin de effectiviteit en kosten van verschillende, in een landelijke praktijkproef toegepaste bestrijdingsmethodes met elkaar worden vergeleken. Wat blijkt: een makkelijke oplossing is er niet.

Auteur: Hein van Iersel

Van invasieve woekeraar tot structurele bodemverbeteraar


Enige tijd geleden waarschuwden de Nederlandse composteerders in een persbericht dat het ondeskundig verwerken van maaisel van Japanse duizendknoop zou kunnen bijdragen aan de verspreiding van deze exoot. Branchevereniging BVOR noemde specifiek bokashi als een van die vormen van verwerking die het risico van verdere verspreiding van duizendknoop met zich mee zouden kunnen brengen.

Auteur: Hein van Iersel

'Vroeger kwamen de gegevens binnen als we al twee maanden verder waren. Nu vrijwel realtime'


De afgelopen jaren is de groentak van de gemeente Enschede op de schop genomen. Met het oog op de uniformiteit van het uit te voeren werk werd gekozen voor verzelfstandiging van de groentak.

Auteur: Kelly Kuenen

Mahonia (1): Aziatische schoonheden


Bij Mahonia kun je aan twee typen planten denken: de (relatief) lage, spreidend groeiende voorjaarsbloeiers en de wat hogere, opgaand groeiende herfst- en winterbloeiers.

Auteur: Ronald Houtman

Vervangt de klepelmaaier straks de cirkelmaaier?


Op de markt voor klepelmaaiers voor de openbare ruimte is een duidelijke trend te zien: de introductie van meerdelige klepelmaaiers. Na een jarenlange ontwikkeling, die met vallen en opstaan verliep, hebben de grote merken nu allemaal een eigen meerdelige klepelmaaier op de markt.

Auteur: Nino Stuivenberg

'Wij willen de grootste worden'


Twee totaal onbekende bedrijven gingen met het laatste Gouden Klavertje Vier naar huis. Aan de ene kant het Franse Oeliatec, dat tekende voor een elektrisch aangedreven heetwater- annex hogedrukmachine, en aan de andere kant het nog geen jaar bestaand bedrijf Ramm van Gerrit van Nieuwenhuizen en Jeroen van de Ven, dat deze machine importeert voor Nederland.

Auteur: Hein van Iersel

Help, de ambtenaar in participatiespagaat


De tijd dat je zonder inspraak plannen kon uitvoeren, is voorbij. De openbare ruimte is van ons allemaal. Daarbij is spelen het ideale onderwerp voor participatie; bijna iedere burger heeft er wel op de een of andere manier mee te maken.

Auteur: Johan Oost, OBB Speelruimtespeecialisten

Merk het verschil!


Als je slogan ‘Merk het verschil’ is, zul je stevig in je schoenen moeten staan om te kunnen verantwoorden dat je in staat bent verschillen te definiëren. Bij Wim van Breda vinden ze dat geen probleem. Zij bestaan dit jaar 60 jaar en houden op 8 en 9 december open huis.

Auteur: Guy Oldenkotte

Ou-bollig is weer helemaal modern


In Breda (zie kader) is gebruikgemaakt van verwilderingsbollen. Dit zijn winterharde bollen die zich gemakkelijk vermeerderen. Naast krokus, sneeuwroem, botanische tulpen en sieruien zijn nog ontelbaar meer soorten en cultivars te bedenken.

Auteur: Kelly Kuenen

Vinger in de dijk


Je kunt geen dagblad openslaan of er staat wel een artikel over invasieve exoten in

Auteur: Hein van Iersel