Archief Agenda Contact Disclaimer Adverteren Abonneren
Nieuws Blog Techniek Projecten Green-Industry-Profile
Greenkeeper
Fieldmanager
Boomzorg
Boom In Business
De Hovenier
Sportsturf
2018 - 9
Lees online
Download PDF
Naar de enquête

‘We houden kennis graag in eigen huis’


Om recht te doen aan de lange en rijke traditie van Amstelveen als übergroene gemeente, heeft Stad & Groen ervoor gekozen om ditmaal niet met een wethouder op pad te gaan, maar met Tabitha van Hove, hoofd wijkbeheer. Zij mag zich al 22 jaar in verschillende rollen bemoeien met de groenvoorzieningen in de stad.

Auteur: Paul van der Sneppen

'Bewustwording is sleutelwoord bij inrichting klimaatbestendige wijk'


In 2016 startte Antea Group samen met het waterschap en de gemeente het impactproject in de wijk Bronsgeest in Noordwijk, in samenwerking met het Deltaprogramma Ruimtelijke adaptatie.

Auteur: Guus van Rijswijck

Hoe Drutense boerenslimheid bij rioolbeheer gemeente 1 miljoen opleverde


Waarom moeilijk doen als het ook makkelijk kan? Dat dacht Michel Megens, beleidsmedewerker civieltechniek van de gemeente Druten, die samen met zijn collega’s uit de regio Nijmegen enkele jaren geleden het concept ‘risicogestuurd beheer’ bedacht.

Auteur: Guus van Rijswijck

Dordrecht experimenteert met afval-etende haai


Dordrecht experimenteert met een ‘aquadrone’ bij het schoonmaken van sloten en singels in de stad. De zogeheten Wasteshark wordt ingezet om (plastic) afval en kroos te verzamelen.

Auteur: Frank Blaauboer

Kolken verleden tijd in Alkmaarse wijk De Hoef


Net als veel andere gemeenten is ook de gemeente Alkmaar bezig haar stad klimaatbestendig te maken. Om beter grote hoeveelheden neerslag in korte tijd te kunnen verwerken, heeft de gemeente ingezet op het plaatselijk opvangen van water. De wijk De Hoef is daarom ‘kolkloos’ gemaakt.

Auteur: Guy Oldenkotte

Gaat maatschappelijk en economisch belang voor behoud van bijzondere biotoop?


Bijzondere uitspraak Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State (ABRvS) over overtreding Wet natuurbescherming – David en Goliath in de strijd voor de groene glazenmaker en de bij de soort horende biotoop, de krabbenscheer?

Auteur: mr. A.V.K. Goudzwaard en Jasper Verhara, MSc

Klimaatvriendelijke dakvijver afhankelijk van expertise


Het is een van de grote uitdagingen voor aannemers, de komende decennia: de stad zo inrichten dat het wateroverschot tijdens hevige buien gelijkmatig afvloeit. Het leidt tot verschillende innovatieve initiatieven om het overtollige water af te voeren. Ook het dak kan daarbij een interessante rol vervullen.

Auteur: Guus van Rijswijck

Jaarlijkse Zwemvijver van het Jaar-verkiezing zet natuurlijk zwemmen in de spotlight


In de categorie ‘Particuliere natuurlijke zwembaden’ en in de categorie ‘Particuliere zwemvijvers’ werden elk twee inzendingen genomineerd. Stad + Blauw laat ze hun pronkstuk nog eens presenteren en vertelt over de winnaar.

Auteur: Kelly Kuenen

Hoogwater maakt stuw nutteloos


Het alsmaar stijgende water in de Rijn heeft in de tweede week van januari het stuwcomplex bij Driel overbodig gemaakt. Het water stroomde langs de stuw stroomafwaarts met grote kracht over de zomerdijk, de laatste drooggebleven buitendijkse polders in. De hoogste waterstand werd enkele dagen later bereikt volgens Rijkswaterstaat.

Laten bomen bijdragen aan waterbeheer in de stad!


Bomen in de stad die op de juiste manier geplant zijn, groeien beter, houden de straten heel en helpen met de berging van overtollig water.

Auteur: Frank Blaauboer

Lessen uit waterprobleem Kaapstad


Het zal erom spannen, maar tegen de tijd dat u dit leest, zal met een beetje pech water uit de kraan in Kaapstad verleden tijd zijn. De predicaten ‘moderne wereldstad’ en ‘ideale vakantiestemming’ ten spijt, lijkt het erop dat Kaapstad de eerste grote stad ter wereld zal zijn die slachtoffer wordt van extreme weersomstandigheden.

Auteur: Guy Oldenkotte

Trees do the trick


Waar blijft de wetenschap?

Auteur: Hein van Iersel