Archief Agenda Contact Disclaimer Adverteren Abonneren
Nieuws Blog Techniek Projecten Green-Industry-Profile
Greenkeeper
Fieldmanager
Boomzorg
Boom In Business
De Hovenier
Sportsturf

Natuur en economie 2.0


Heel lang zijn we bezig geweest met het toekennen van waarden aan natuur en landschap. Daarvoor zijn talloze methoden ontwikkeld waaruit bijvoorbeeld naar voren kwam dat de waarde van een boom kon worden bepaald aan de hand van de hoeveelheid fijn stof en CO2 die deze vastlegde. Iets dat dan natuurlijk ook kon worden opgeschaald naar hele natuurgebieden. Enige tijd geleden zijn op deze manier nog de gezondheidsbaten vastgesteld van het openbaar in de wijk Bos en Lommer in Amsterdam.

Auteur: Tom Bade
Uitgave:  Stad + Groen 2014 nummer 2


VACATURES
GREENFORUM