Archief Agenda Contact Disclaimer Adverteren Abonneren
Nieuws Blog Techniek Projecten Green-Industry-Profile
Greenkeeper
Fieldmanager
Boomzorg
Boom In Business
De Hovenier
Sportsturf
Zoek op producten,
mensen en merken.
Meer informatie over GIP GIP handleiding
Nefyto
postbus 80523
2508 GM ‘s-Gravenhage
Nederland

Tel: 070750310
E-mail: nefyto@nefyto.nl

www.nefyto.nl
NIEUWSBERICHTEN ARTIKELEN
Nefyto: 'Middelenlijsten Milieukeur contraproductief en niet actueel'
Nefyto is positief over specifieke punten uit de certificatieschema’s, maar zet vraagtekens bij de praktische uitvoerbaarheid en haalbaarheid ervan.
Lees meer
Brede toelating Ranman Top voor sierteelt, veredeling en zaadteelt
Het Ctgb heeft besloten om het gebruiksgebied van het middel uit te breiden met de bloemisterijgewassen, laanbomen, coniferen, sierheesters, bos- en haagplantsoen, vaste planten, veredeling en diverse zaadteelten.
Lees meer
Erfemissiescan nu ook voor fruitteelt
De Erfemissiescan Gewasbescherming is een digitale tool waarmee telers eenvoudig het risico op emissie van gewasbeschermingsmiddelen vanaf hun erf in kaart kunnen brengen.
Lees meer
Start pilots duurzame gewasbescherming
Vorige week plaatste staatssecretaris Van Dam van de eerste kweekpot met een nieuw ontwikkelde schimmel in de kas van een paprikakweker in Bergschenhoek. Hiermee gaf hij de aftrap voor een serie pilots duurzame gewasbescherming.
Lees meer
Aldi dreigt met ban op neonicotinoïden
De laatste jaren heeft er een stevige discussie plaatsgevonden over het effect van neonicotinoïden op bijen. Aldi heeft hier als eerste levensmiddelenbedrijf een duidelijk standpunt over in genomen en verbiedt deze middelen.
Lees meer
KNAW organiseert symposium perspectieven ecologische gewasbescherming
De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen organiseert 19 februari een symposium over de toekomstperspectieven voor ecologische gewasbescherming
Lees meer
Anthos onderzoekt invoering Residu Indicator
Naar aanleiding van de discussie over de relatie tussen neonicotinoïden op bloembollen en boomkwekerijproducten en de gezondheid van bijen stellen retailers aanvullende eisen aan residuen op gewassen.
Lees meer
Curatieve gewasbeschermingsmiddelen worden schaarser
"Laat weten wat je nodig hebt!" Dat zegt Jo Ottenheim, secretaris van de Nederlandse Stichting voor Fytofarmacie (Nefyto), over de behoefte aan gewasbeschermingsmiddelen in de kleine teelten.
Verbod chemisch onkruidbestrijdingsmiddelen wordt gebed zonder einde
Dit jaar is het verbod op chemische bestrijdingsmiddelen tegen onkruid, na veel vertragingen en bezwaren, dan toch aan de Tweede Kamer voorgelegd. Voormalig staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, Wilma Mansveld, wilde daarna meteen doorpakken. Ook middelen met een beperkt risico dienen verboden te worden. Het plan wordt momenteel wederom in de Tweede Kamer besproken.
Verbod chemische onkruid bestrijding laat zich niet tegenhouden
Voor- en tegenstanders zijn het er eigenlijk wel over eens. Het verbod van chemische onkruidbestrijding op verhardingen wordt naar alle waarschijnlijkheid per 1 maart 2016 van kracht. Maar daarmee is het verzet niet gebroken. Achter de schermen worden door de tegenstanders al de messen geslepen voor een gang naar de rechter.
Roundup bezorgt betrokkenen een punthoofd
Staatssecretaris Mansveld heeft begin juni een conceptbesluit naar de Tweede Kamer gezonden om het beleid inzake gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw te wijzigen. Die wijziging zou onder meer inhouden dat het gebruik van chemische middelen wordt verboden.
Een wake-upcall voor tuincentra én kwekers
Met samengeknepen billen bekeken veel tuincentrumondernemers en kwekers de uitzending van Radar van afgelopen tweede paasdag. Gelukkig net niet voor het economisch zo belangrijke paasweekend, maar wel in het voorjaar, de tijd dat het overgrote deel van de omzet binnengehaald moet worden. Voor de vakbladen Tuinzaken en Boom In Business was de uitzending aanleiding om in gezamenlijkheid met de belangrijkste partijen om de tafel te gaan zitten.
Noodklok luidt over toenemend aantal beperkingen
Agrochemische industrie vreest grote gevolgen van invulling gewasbeschermingsverordening. .
Neo's: moratorium of mortuarium?
Het dossier neonicotinoïden (neo's) is zeer uitgebreid. De publieke opinie lijkt zich, terecht of onterecht, tegen het gebruik van deze neo's te keren. Nefyto spreekt over neonics! En het lijkt erop dat de landelijke, maar ook de Europese politiek langzaam klaargemaakt wordt voor een totaal verbod op het gebruik. .
Diep verticuteren, kort maaien en doorzaaien
De ene gemeente moet er wat dieper voor in de buidel tasten dan de andere, maar wie aan chemievrij sportveldbeheer begint, zet door, zo lijkt het. Fieldmanager sprak met ervaringsdeskundigen in Brabant en Utrecht. Niemand wil terug naar het 'giftijdperk'. .
1 | 2