Archief Agenda Contact Disclaimer Adverteren Abonneren
Nieuws Blog Techniek Projecten Green-Industry-Profile
Greenkeeper
Fieldmanager
Boomzorg
Boom In Business
De Hovenier
Sportsturf

'Onze verwachting is dat de markt onder druk staat'

woensdag 30 maart 2016

Stad+Groen vroeg enkele partijen uit de markt naar hun reactie op het verbod van chemie op verhardingen. Deel 3: reacties van onder meer aannemers en adviesbureaus.

Bras Fijnaart
'Bras Fijnaart is al geruime tijd actief in het uitvoeren van 'niet-chemische' onkruidbestrijding in openbare gebieden', aldus Goof Rijndorp. 'Al heel wat jaren hebben we een vloot borstelmachines aan het werk en met het verbod van Round-up op verhardingen in het zicht is er afgelopen najaar geïnvesteerd in de nieuwste heteluchtapparatuur. Bras Fijnaart gelooft in een geïntrigeerde aanpak van de onkruidbestrijding. De oppervlakte vrij houden van voedingsbodem voor onkruiden door een goed veegbeleid, eventueel aangevuld met een borstelronde vroeg in het jaar en het met heteluchtbestrijden van jonge onkruiden gedurende het groeiseizoen zijn de belangrijkste onderdelen van de geïntegreerde aanpak. We nemen deze zaak graag volledig over van de opdrachtgever. Bij een juiste aanpak hoeft het verbod geen negatief gevolg te hebben voor de beeldkwaliteit van de verhardingen.'

Greenengineers
'De doorontwikkeling van de verschillende technieken kan nu verder uitgebouwd worden', vertelt Eric Pladdet van Greenengineers. 'Concreet betekent dit voor ons dat we die ontwikkelingen op de voet volgen en de gemeenten adviseren hoe ze het beste hun openbare ruimte chemievrij kunnen beheren. De groenbeheerder heeft behoefte aan een goed onafhankelijk advies. Wij kunnen ze daarin ondersteunen en daarnaast helpen met een goede budgetraming, heldere contracten voor de uitvoering van het chemievrij beheer van de openbare ruimte en een goede begeleiding/coaching van de groenbeheerder. We merken overigens dat de markt erg onrustig is. Ik hoop dat dit van korte duur is en we op niet al te lange termijn kunnen genieten van een mooie en schone openbare ruimte, die steeds chemievrijer wordt.'

Sight Landscaping
'Het is goed dat er definitief duidelijkheid komt, zodat de discussie de innovaties, ontwikkeling en investeringen niet remt. Er is nog wel wat onduidelijkheid over alle randvoorwaarden en exacte ingangsdatum, maar ik ga ervan uit dat hier snel een vervolg aan wordt gegeven', aldus Kees Torn Broers van Sight Landscaping. 'Wij hebben ons al jaren voorbereid en veel geïnvesteerd in alternatieve methoden en aanpak. Er zijn opdrachtgevers die tot het laatste moment hebben gewacht, wij hebben hierop geanticipeerd om extra capaciteit te reserveren. Ik denk dat het goed is om de discussie nu te verleggen naar het ontwikkelen van nog efficiëntere methoden, invulling geven aan preventie, andere inrichting en een integrale aanpak van de openbare ruimte. Deze kwam al wel op gang, maar krijgt hopelijk hiermee een nieuwe impuls.'

Antea Group
'Een moedig besluit en eindelijk duidelijkheid over een langslepend onderwerp', aldus Godfried Vis van Antea Group. 'We verwachten een toename in de vraag voor beheer en beleidsplannen schoonhouden verhardingen, zodat nieuwe budgetten vastgesteld kunnen worden met inzicht in de consequenties van dit besluit. Ook zien we dat de onderhoudscontracten aangepast worden. We willen groenbeheerders helpen met onze expertise en ondersteuning van GBI met haar apps en kennisbank. En met beheerplannen en onderhoudscontracten. Ik ben benieuwd of dit de doorbraak is in het thema circulaire economie en voor gemeenten de aanleiding om met bewoners in gesprek te gaan om te voorkomen dat zij zelf het stoepje schoon gaan spuiten met gif uit het tuincentrum.'

Verheij Integrale Groenzorg
'Gemeenten en grote overheidsklanten waren afgelopen jaren al overgegaan op alternatieve methoden. Dus ervaring genoeg met dergelijke methoden, aldus Wilco Boender van Verheij. 'We hebben dit thema al afgelopen jaren veel besproken bij onze klanten aan tafel. Komende weken gaan we met het besluit onder de arm naar al onze overige opdrachtgevers zoals zorginstellingen, bedrijven, enzovoorts. Op maat komen we dan met een voorstel om het onkruid alternatief te verwijderen. Met de daarbij komende (meer)kosten. Wij gaan groenbeheerders op meerdere punten helpen: het gesprek verder aangaan, alternatieve methoden op maat inzetten; we hebben expertise en alle methoden in huis, goed blijven monitoren, open staan voor alle nieuwe alternatieven en een bijdrage leveren in communicatie naar gebruikers van terreinen en openbare ruimten.'

Wolterinck
'Vanaf 2008 is Wolterinck bv overgegaan tot chemievrij beheer. Dit kunnen wij nu versneld voortzetten zonder in discussie te raken met voorstanders van chemie', vertelt Ivo de Groot. 'Voor ons betekent dit opschalen om (potentiële) opdrachtgevers te ontzorgen; wij hebben het verbod zien aankomen en hebben hierop al geanticipeerd d.m.v. het uitbreiden van ons machinepark. Mocht het nodig zijn dan zullen wij verder investeren. Al jaren ondersteunen wij groenbeheerders die reeds de overstap hebben gemaakt. Dit zal nu niet anders zijn bij beheerders die advies willen inwinnen. Onze verwachting is dat de markt onder druk staat en dat er een tekort is aan onkruidbeheersingsmachines. Chemievrij onkruidbeheer vinden wij een specialisme waarbij er, als je niet goed bent voorbereid, onaangename verrassingen kunnen ontstaan bij zowel de beheerder als eindgebruiker (inwoners).'

Punt
'Duidelijkheid, de markt weet nu eindelijk definitief waar ze aan toe is. Linksom of rechtsom, er is duidelijkheid voor eenieder. Leveranciers, opdrachtnemer en opdrachtgever weten nu wat de spelregels zijn', aldus Bastiaan Punt van Punt B.V.. 'Veel gemeenten hebben al begin dit jaar de stap gemaakt om een transitie door te voeren en hun budgetten aan te passen. Wij hebben hier al reeds op geanticipeerd door meer machines aan te schaffen om zo klaar te staan in het groeiseizoen. We gaan beheerders helpen door veel advies te geven aan gemeenten die de overgang nog moeten maken. Het is opvallend hoeveel gemeenten zo laat nog e.e.a. willen gaan ‘regelen’ en eigenlijk niet weten wat niet chemische onkruidbestrijding kost. Het verbod zat er toch duidelijk (een aantal jaar al) aan te komen.'

AH Vrij
Jan Vrij van AH Vrij: 'Ik vind dat áls het chemievrij kan (en ja; het kan), dan moeten we het ook chemievrij doen. Maar het belangrijkste is dat er nu duidelijkheid is voor iedereen. Wij gaan niks anders doen als dan dat we al hadden gedaan. We hebben geïnvesteerd in verschillende methodes: mechanisch en twee thermische methodes. We zorgen ervoor dat we doen wat we beloven. Onkruidbestrijding valt en staat bij goed vegen, zowel op straat als op de stoep.'

Meer lezen? De uitgebreide reacties uit de markt zijn te lezen in de aankomende editie van Stad+Groen.
REACTIES
Er zijn nog geen reacties.
REACTIE PLAATSEN
Naam:
E-mail (wordt niet getoond op de website):
Reactie:

VACATURES
GREENFORUM