Archief Agenda Contact Disclaimer Adverteren Abonneren
Nieuws Blog Techniek Projecten Green-Industry-Profile
Greenkeeper
Fieldmanager
Boomzorg
Boom In Business
De Hovenier
Sportsturf

Noord-Holland investeert in landschap en bescherming bedreigde planten

dinsdag 11 april 2017

Evenals in andere jaren schiet de provincie Noord-Holland financieel te hulp om het landschap te verfraaien. Ook stelt de provincie via Landschap Noord-Holland geld beschikbaar om een aantal bedreigde planten en dieren te beschermen.

Het gaat bij de financiële injectie om geld in het kader van de Landschapselementenregeling (LER) en de Soortenregeling. Verschillende goede projectideeën kunnen op een geldelijke ondersteuning rekenen.

De aard van het Noord-Hollandse landschap verschilt per gebied. Het karakter wordt - afhankelijk van de regio - bepaald door hagen, knotwilgen, boomgaarden, rietkragen, hooiland, duinrellen, hakhoutbosjes en windsingels. Iedere geïnteresseerde die een bijdrage wil leveren aan het herstel of de aanleg van groen of het wegwerken van achterstallig onderhoud, kan een aanvraag indienen. Dit geldt alleen voor het buitengebied in de provincie Noord-Holland.

Kwetsbare planten en dieren
De provincie stelt ook financiële hulp beschikbaar voor kwetsbare planten en dieren, zoals wilde bijen. Bijvoorbeeld hommels kampen met een gebrek aan voldoende voedsel en nestgelegenheid. Belangstellenden kunnen een aanvraag indienen voor een bijdrage voor de aanschaf van zaadmengsels, vaste planten, bomen en struiken voor wilde bijen. Maar ook voor bijvoorbeeld een ijsvogelwand, broedgelegenheid voor zwaluwen en een broeihoop voor ringslangen is geld beschikbaar. Sinds dit jaar zijn ook de tapuit en de argusvlinder aan dit rijtje toegevoegd.

Particuliere grondeigenaren, agrariërs, belangenorganisaties, vrijwilligersgroepen en (historische) verenigingen kunnen van de regeling gebruikmaken. De Soortenregeling staat ook open voor gemeenten, waterschappen en bedrijven. Informatie over de bijdrageregelingen vindt u hier.

Bron: rodi.nl

door Guus van Rijswijck

GERELATEERD NIEUWS

REACTIES
Er zijn nog geen reacties.
REACTIE PLAATSEN
Naam:
E-mail (wordt niet getoond op de website):
Reactie:

VACATURES
GREENFORUM