Archief Agenda Contact Disclaimer Adverteren Abonneren
Nieuws Blog Techniek Projecten Green-Industry-Profile
Greenkeeper
Fieldmanager
Boomzorg
Boom In Business
De Hovenier
Sportsturf

Gemeentelijke digitale standaarden uitgebreid met Imbor

donderdag 11 mei 2017

CROW is onder meer verantwoordelijk voor het Imbor, het Informatiemodel Beheer Openbare Ruimte. Het Imbor staat sinds kort officieel in de lijst van het Gemma: de landelijke referentiearchitectuur voor gemeenten.

Gemma (de Gemeentelijke Model Architectuur) helpt gemeenten om (ICT-)ontwikkelingen in samenhang aan te sturen. Het Imbor is nu dus opgenomen als één van de gegevensstandaarden. Het Imbor beschrijft hoe objectgerichte gegevens ten behoeve van het beheer van de openbare ruimte moeten worden vastgelegd, zodat landelijk uniformering van deze informatie mogelijk is. De basis wordt gevormd door de objecttypen uit de BGT en IMGeo.

Uniformering en harmonisatie
Imbor is geschikt voor Integraal Beheer omdat het alle vakgebieden omvat. De uniformering maakt gegevensuitwisseling tussen terreineigenaren onderling én tussen opdrachtgevers en -nemers gemakkelijker. Ook wordt de uitvoering van benchmarks, een steeds vaker gebruikte managementtool in het beheer, efficiënter. Veel beherende organisaties kennen een doorontwikkeling van 'beheer openbare ruimte' naar 'assetmanagement'. Bij assetmanagement is het onderdeel 'areaal op orde' van groot belang. Het Imbor zorgt hierbij voor uniformering en harmonisatie.

door Nino Stuivenberg


REACTIES
Er zijn nog geen reacties.
REACTIE PLAATSEN
Naam:
E-mail (wordt niet getoond op de website):
Reactie:

VACATURES
GREENFORUM