Archief Agenda Contact Disclaimer Adverteren Abonneren
Nieuws Blog Techniek Projecten Green-Industry-Profile
Greenkeeper
Fieldmanager
Boomzorg
Boom In Business
De Hovenier
Sportsturf

Uitbreiding registratieplicht ondergrondse netten

dinsdag 27 juni 2017

Beheerders van energie-, telecom-, data-, water- en rioolnetten worden verplicht om ook informatie over alle aansluitingen van woningen en bedrijven op deze netten inzichtelijk te maken voor partijen die graafwerkzaamheden uitvoeren. Dat staat in een wetswijziging die minister Kamp (Economische Zaken) vandaag bij de Tweede Kamer heeft ingediend.

Minister Kamp: 'Onveilig graafwerk veroorzaakt ernstige ongevallen en levert economische schade voor veroorzakers, netbeheerders en gebruikers op. Juist in de nabijheid van woningen en bedrijven ontstaan de meeste incidenten, omdat betrouwbare gegevens over deze kabels en leidingen vaak ontbreken. Deze wetswijziging legt de basis om alle gegevens over de aanwezigheid en ligging van netten uniform vast te leggen en actief uit te wisselen met betrokken partijen zoals aannemers.'

Voor de betrokken netbeheerders geldt een overgangstermijn waarbinnen zij deze informatie beschikbaar moeten maken. Gasnetbeheerders zoals Enexis, Liander en Stedin krijgen vanwege het hogere risico bij eventuele ongevallen een kortere periode opgelegd en hebben tot uiterlijk eind 2019 om hieraan te voldoen. Het Kadaster krijgt door de wijziging de wettelijke mogelijkheid om op eigen verzoek van netbeheerders gegevens over kabels en leidingen centraal op te slaan.

Aanvullend praktische afspraken
Nederland heeft miljoenen kabelgoten, mantelbuizen en kasten voor telecom, energie, water en riolering, zowel onder als boven de grond. Om aan de wetswijziging invulling te geven hebben betrokken partijen zelf een richtlijn opgesteld: de zogenoemde CROW 500. Netbeheerders, aannemers en opdrachtgevers hebben afgesproken om ieder vanuit hun eigen rol actief bij te dragen aan een zorgvuldig graafproces.

De wetswijziging wordt opgenomen in de WION (Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten). Voor deze wet ligt ook een apart voorstel om deze te veranderen in een nieuwe Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten (WIBON). Dat voorstel heeft minister Kamp op 8 juni bij de Tweede Kamer ingediend. Het Agentschap Telecom houdt toezicht op naleving van deze wetgeving.

Bron: Rijksoverheid

door Kelly Kuenen

GERELATEERD NIEUWS

REACTIES
Er zijn nog geen reacties.
REACTIE PLAATSEN
Naam:
E-mail (wordt niet getoond op de website):
Reactie:

VACATURES
GREENFORUM