Archief Agenda Contact Disclaimer Adverteren Abonneren
Nieuws Blog Techniek Projecten Green-Industry-Profile
Greenkeeper
Fieldmanager
Boomzorg
Boom In Business
De Hovenier
Sportsturf

Drie gemeenten in de race voor Gemeentelijke Landschapsprijs

dinsdag 8 augustus 2017

Foto: Maarten van Geelen
Met de jaarlijkse Gemeentelijke Landschapsprijs wil Landschap Overijssel aandacht vragen voor de rol van gemeenten in het ontwikkelen en beschermen van het landschap, en hen stimuleren zich te onderscheiden. Dit jaar zijn Almelo, Raalte en Steenwijkerland genomineerd.

De genomineerde gemeenten blinken uit in burgerbetrokkenheid. Zij nemen inwoners mee in het beleid, uitvoering en financiering; essentieel om duurzaam landschapsbeheer te kunnen uitvoeren, zo stelt Landschap Overijssel.

Almelo & Raalte
Almelo is genomineerd vanwege de vele groene burgerinitiatieven. Zo zijn er bijvoorbeeld 20 Groene Loper-projecten, waarmee buurtinitiatieven worden gestimuleerd en ondersteund. Raalte is het afgelopen jaar opgevallen door de manier waarop ze het groen- en landschapsbeleid heeft vormgegeven. Op een mooie participatieve manier is de gemeente van start gegaan met een nieuw aanpak: Groen, samen doen!

Steenwijkerland
De gemeente Steenwijkerland is al jaren actief in het landschapsbeheer. Zo is ze actief bezig met de essenstoven in de omgeving van Steenwijkerwold. Ook is de Stichting Grensvisie Blesdijke Paasloo gestart met een mooi gebiedsgericht project rondom Paasloo, waarbij samen met bewoners uitvoering is gegeven aan het beheer van het landschap. De gemeente heeft dit initiatief ondersteund met het leveren van plantmateriaal.

Jury en inwoners bepalen de winnaar
Voor de Gemeentelijke Landschapsprijs beoordeelt een vakjury de gemeenten onder meer op beleid, uitvoering, duurzame en structurele initiatieven en burgerbetrokkenheid. De jury bestaat uit een afvaardiging van de provincie, de voorzitter van de Raad van Toezicht van Landschap Overijssel, de wethouder van de gemeente Zwolle (de winnende gemeente van 2016) en de directeur van Het Oversticht. Dit jaar telt de stem van inwoners voor 40% mee in de uitslag.

De Gemeentelijke Landschapsprijs wordt uitgereikt tijdens de Contactdag Gemeenten 2017 op 19 oktober. De winnaar ontvangt een bedrag 5000 euro, dat besteed moet worden aan het landschap.

door Kelly Kuenen

GERELATEERD NIEUWS

REACTIES
Er zijn nog geen reacties.
REACTIE PLAATSEN
Naam:
E-mail (wordt niet getoond op de website):
Reactie:

VACATURES
GREENFORUM