Archief Agenda Contact Disclaimer Adverteren Abonneren
Nieuws Blog Techniek Projecten Green-Industry-Profile
Greenkeeper
Fieldmanager
Boomzorg
Boom In Business
De Hovenier
Sportsturf

'Deltaplan tegen schadelijke exoten is hoognodig'

dinsdag 29 augustus 2017

Fallopia japonica in een berm (foto: Rob Leuven)
Zonder ingrijpende maatregelen neemt de schade door invasieve exoten in de toekomst verder toe, stelt invasiebioloog Rob Leuven van de Radboud Universiteit.

Door klimaatverandering en verdergaande globalisering van handel en vervoer is er een snelle toename van schadelijke exoten in Nederland. De moeilijke beheersbaarheid van veel probleemsoorten maakt het volgens Leuven duidelijk dat (inter)nationale, regionale en lokale coördinatie en afstemming van maatregelen nodig zijn. 'Een deltaplan is hoognodig om de stijgende maatschappelijke kosten, risico's voor volksgezondheid en de ongewenste milieueffecten van gevaarlijke exoten te beteugelen', aldus de eerste hoogleraar Invasiebiologie aan een Nederlandse universiteit.

Nationale lijst van risicovolle exoten
Kernpunt van het voorstel van Rob Leuven is het opstellen van een nationale lijst van risicovolle exoten voor natuur, milieu, economie en volksgezondheid. Er bestaat een Europese exotenverordening, maar veel invasieve soorten kunnen daarmee (nog) niet worden geweerd of beheerd. Deze exoten zijn bijvoorbeeld elders in Europa inheems, zoals zwartbekgrondels en Ponto-Kaspische vlokreeften, of veroorzaken alleen nog in ons land of enkele EU-landen ecologische schade, zoals de Chinese moerasslak. Voor de aanpak van deze exoten is dus een nationale lijst met schadelijke exoten nodig in aanvulling op de bestaande 'Unielijst' met 49 invasieve soorten van EU-belang.

'Exotenvrij'-verklaring
Leuven is voorstander van het invoeren van een landelijk verplichte 'exotenvrij'-verklaring bij grondverzet, grondtransacties en de inzet van beheermachines. Dat beperkt snelle en verdere verspreiding van probleemsoorten zoals Aziatische duizendknopen, Reuzenbalsemien en grote waternavel. Bovendien beveelt hij aan dat alle gemeenten en waterbeheerders samen met (particuliere) terreinbeheerders gebiedsgerichte plannen van aanpak voor schadelijke exoten opstellen.

Leuvens houdt zijn reden 'Over grenzen van soorten' op 7 september aan de Radboud Universiteit. Voorafgaand wordt een symposium over invasieve exoten georganiseerd.

Wat zijn uw ervaringen met invasieve exoten? Stad+Groen wil in kaart brengen welke problemen er spelen met een korte vragenlijst, die hier te vinden is. Helpt u mee?

door Nino Stuivenberg

GERELATEERD NIEUWS

REACTIES
Er zijn nog geen reacties.
REACTIE PLAATSEN
Naam:
E-mail (wordt niet getoond op de website):
Reactie:

VACATURES
GREENFORUM