Archief Agenda Contact Disclaimer Adverteren Abonneren
Nieuws Blog Techniek Projecten Green-Industry-Profile
Greenkeeper
Fieldmanager
Boomzorg
Boom In Business
De Hovenier
Sportsturf

Minister Kamp steunt Europese verlenging voor toelating glyfosaat

Geen veranderingen voor Nederland
maandag 11 september 2017

Minister Henk Kamp (Economische Zaken) is van plan om in te stemmen met het voorstel van de Europese Commissie omtrent glyfosaat. Kamp geeft daarmee de goedkeuring dat glyfosaat voor een periode van tien jaar wordt hernieuwd.

Dit schrijft de minister in een brief aan de Tweede Kamer op 11 september. Volgens Kamp, die onder meer verwijst naar onderzoek van Europees agentschap Echa, is er geen bewijs dat glyfosaat kankerverwekkend is.

Positief nieuws
Verder benadrukt Kamp het advies dat het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen (Ctgb) heeft uitgebracht. Het Ctgb stelt dat veilig gebruik van glyfosaat mogelijk is, zij het onder aanvullende voorwaarden. Kamp volgt dit advies op en is dan ook voornemens om in te stemmen met het voorstel. Belangenbehartiger Nefyto beschouwt de beslissing als positief nieuws.

Geen verandering
Het nieuws dat Nederland instemt met verlenging zorgt voor vragen uit de markt, zegt Bert van Loon, voorzitter Stichting Niet-chemische Onkruidbestrijding. 'Er zijn mensen die zich afvragen of het verbod op chemie op verharding wellicht wordt teruggedraaid. Het gaat hier echter om een APK-toets.'

De stemming betreft de algehele Europese toelating voor glyfosaat; dit staat dus geheel los van het Nederlandse verbod voor chemie op verhardingen dat gewoon van kracht blijft. De uitbreiding van het verbod naar niet-verhardingen, in november, gaat ook gewoon in. In de praktijk zal er dus weinig veranderen.

De Europese Commissie zal het voorstel naar verwachting dit najaar, op z'n vroegst in oktober, ter stemming brengen.

door Nino Stuivenberg

GERELATEERD NIEUWS

REACTIES
Er zijn nog geen reacties.
REACTIE PLAATSEN
Naam:
E-mail (wordt niet getoond op de website):
Reactie:

VACATURES
GREENFORUM