Archief Agenda Contact Disclaimer Adverteren Abonneren
Nieuws Blog Techniek Projecten Green-Industry-Profile
Greenkeeper
Fieldmanager
Boomzorg
Boom In Business
De Hovenier
Sportsturf

Gemeenten moeten ‘stresstest’ weersextremen doen

dinsdag 19 september 2017

19 september is in Den Haag het nieuwe Deltaprogramma gepresenteerd. Deze bevat voor het eerst een nieuw Deltaplan Ruimtelijke adaptatie. Onderdeel daarvan: een stresstest voor weersextremen.

Gemeenten gaan uiterlijk in 2019 in samenwerking met provincies, waterschappen en het rijk een stresstest uitvoeren om te kijken hoe kwetsbaar zij zijn voor weersextremen. Hoe die test er concreet uit komt te zien, is nog even afwachten.

Drie Deltaplannen
Nederland staat voor grote opgaven op het gebied van waterveiligheid, beschikbaarheid van zoetwater en een klimaatbestendige inrichting. Het Deltaprogramma bevat dit jaar daarom een Deltaplan Waterveiligheid, Deltaplan Zoetwater én een Deltaplan Ruimtelijke adaptie.

In het Deltaprogramma 2018 wordt voor de eerste keer volgens de methodiek van 'Meten Weten Handelen' over de voortgang gerapporteerd. Hierbij volgt het programma nauwgezet of externe ontwikkelingen - bijvoorbeeld in het klimaat of sociaaleconomische omstandigheden - aanleiding geven om van richting te veranderen of om vast te stellen dat het Deltaprogramma nog 'op koers' ligt.

Urgentie neemt toe
Op dit moment ligt het Deltaprogramma goed op schema. Maar er is een extra inspanning nodig om de ruimtelijke inrichting van Nederland tijdig klimaatbestendig en waterrobuust te maken. Uit nieuwe wetenschappelijke inzichten van het KNMI blijkt dat de toename van neerslag in piekbuien zich mogelijk sneller voltrekken dan tot nu toe in de deltascenario's is aangenomen. De urgentie voor het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie neemt daarmee toe, zo luidt het. Als Nederland zich niet aanpast op klimaatveranderingen, dan kan de schade in steden tot 2050 oplopen tot 70 miljard euro, zo valt te lezen in het Deltaplan.

Financiën
Wat betreft het Deltaplan Ruimtelijke adaptie, adviseert deltacommissaris Wim Kuijken jaarlijks een 'substantieel bedrag' toe te voegen aan het Deltafonds voor de uitvoering van het plan. Hiermee kunnen lokale plannen tegen wateroverlast en hittestress gestimuleerd worden.

Naast een toename van neerslag, blijkt ook dat de voorspelde zeespiegelstijging mogelijk sneller gaat. De mogelijke impact hiervan wordt verwerkt in het Deltaprogramma 2019.

Bron: Rijksoverheid

door Kelly Kuenen


REACTIES
Er zijn nog geen reacties.
REACTIE PLAATSEN
Naam:
E-mail (wordt niet getoond op de website):
Reactie:

VACATURES
GREENFORUM