Archief Agenda Contact Disclaimer Adverteren Abonneren
Nieuws Blog Techniek Projecten Green-Industry-Profile
Greenkeeper
Fieldmanager
Boomzorg
Boom In Business
De Hovenier
Sportsturf

Hoe breng je vraag en aanbod van data bij elkaar?

donderdag 12 oktober 2017

Terwijl er gewerkt wordt aan de doorontwikkeling van tools om de baten van groen concreet te maken, is het ook zaak te kijken hoe deze aansluiten op de behoeften van de gebruikers, zoals gemeenten.

Wat hebben zij in verschillende stadia van het plan- en ontwikkelingsproces nodig? Daarover ging de derde praktijksessie van de deelnemers aan de City Deal 'Groene en blauwe waarden in de stad' op 9 oktober, op initiatief van NVTL en Branchevereniging VHG.

Tijdens de praktijksessie gingen vertegenwoordigers van gemeenten, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en ondernemers met elkaar in gesprek over het inzichtelijk maken van de baten van groen. Hans Dekker (NVTL) presenteerde een planning en ontwerpmodel voor "datagestuurd ontwerpen". 'Er is heel veel data beschikbaar. Het gaat erom dat we een brug slaan naar de vraag van gemeenten in de planvorming en -ontwikkeling.'

Beschikbare data
Ton de Nijs (RIVM) gaf een toelichting op de ontwikkeling van de huidige tools TEEB-Stad en Atlas Natuurlijk Kapitaal. Het is de bedoeling de krachten van deze tools te bundelen door deze verder te ontwikkelen en het gebruik bij de planvorming te stimuleren. Ook wordt beoogd de tool nog meer in te zetten in de communicatie naar de baathouders van het groen. 'We zijn nu zo ver dat we per locatie kunnen zien wat de baten kunnen zijn. Die informatie kan helpen om inzicht te krijgen in de effecten van diverse opties. De kwaliteit van het groen is van invloed op die baten, ook dat zit in de tool.'

Behoeften gemeenten
Jacco Schuurkamp (gemeente Den Haag) en Jeroen Schenkels (gemeente Utrecht) presenteerden enkele praktijkcases en gaven daarbij aan welke rol een tool als TEEB-Stad kan spelen. 'Het is goed om de waarden inzichtelijk te maken, daarmee kun je keuzes onderbouwen', aldus Schuurkamp. 'Maar hoe bereken je bijvoorbeeld de waarde van maatschappelijke initiatieven in een groen gebied?' Schenkels zou graag zien dat je met zo'n tool ook de vertaling naar de praktische uitvoering kunt maken: 'De ambitie en opgaven zijn helder, maar wat hebben we dan concreet nodig aan groen? Hoeveel groen is nodig voor een bepaald effect?'

Reactie VHG
VHG-directeur Egbert Roozen over de praktijksessie: 'Met de partners die deelnemen vormen we een nieuwe keten die nodig is om het model te laten slagen en groen effectief in te zetten in de gemeentelijke opgaven. De nieuwe Omgevingswet zal daarbij helpen. Die vraagt een integrale, gebiedsgerichte aanpak waarbij veel meer dan nu zal worden geredeneerd vanuit die gemeentelijke opgaven op het gebied van waterberging, verlaging van de temperatuur en vergroting van de biodiversiteit.'

door Kelly Kuenen


REACTIES
Er zijn nog geen reacties.
REACTIE PLAATSEN
Naam:
E-mail (wordt niet getoond op de website):
Reactie:

VACATURES
GREENFORUM