Archief Agenda Contact Disclaimer Adverteren Abonneren
Nieuws Blog Techniek Projecten Green-Industry-Profile
Greenkeeper
Fieldmanager
Boomzorg
Boom In Business
De Hovenier
Sportsturf

Drie tips voor grip op beheer openbare ruimte

woensdag 4 april 2018

In een nieuw blog toont ICT-specialist voor uitvoerende BOR-taken Jewel beheerders voor openbaar groen hoe zij grip op de openbare ruimte kunnen krijgen in drie stappen. Rapportages, integrale samenwerking en een blik op de toekomst spelen daarbij een rol.

Beheer van de openbare ruimte is een breed begrip, aldus productspecialist Jeroen van Ammers van Jewel. Of het nu gaat om snoei- en maaiwerkzaamheden of de 'grijswerkzaamheden' zoals machinaal vegen: je wilt maar één ding: je doelen behalen. 'Misschien wil je wel meer kwaliteit leveren met dezelfde inzet of wil je de kosten ervan omlaag brengen. Om deze doelen te behalen, is de eerste stap om je huidige werkwijze onder de loep te nemen.' Dit kan volgens hem in drie stappen.

Rapportages maken
De eerste stap om erachter te komen hoe je meer grip krijgt op beheer openbare ruimte, is meten. 'Je begint als eerste met een zogenaamde nulmeting: hoe staan de werkzaamheden er op dit moment voor? Probeer een zo eerlijk mogelijk beeld te krijgen van de huidige situatie. Dat lukt het beste met goede registratietechnologie. Deze helpt je gegevens te verkrijgen in de werkzaamheden op een betrouwbare wijze. Denk aan modems die in veegwagens worden geïnstalleerd, zodat jij precies ziet wat er buiten gebeurt.' De volgende onderdelen mogen volgens hem absoluut niet ontbreken in de rapportages:

- De doelstellingen die je wilt behalen (maandelijks of
jaarlijks)
- Het daadwerkelijk aantal gewerkte uren op een dag
- Een visuele weergave van de resultaten
- Actiepunten

'Als een groenvoorziener duidelijk in beeld heeft hoe het met deze punten staat, kan hij de juiste vervolgstappen kiezen,' aldus Van Ammers.

Aansturen op integrale samenwerking
Door de invoering van BGT (basisregistratie grootschalige topografie) hebben uitvoeringsorganisaties en gemeenten dezelfde informatie over wat de openbare ruimte nu precies is, aldus Van Ammers. 'Waar liggen groenvakken en wegen en wat is hun exacte positie, afmeting en kenmerk? Steeds meer wordt nagedacht over beheer openbare ruimte van de toekomst en hoe dit eruit moet zien. Denk aan eenmalige informatie inwinning en meervoudig gebruik. Daardoor kan integrale samenwerking nog succesvoller worden. Er lopen veel verschillende werknemers buiten wiens werk efficiënter en beter kan, mits er wordt samengewerkt. Denk hierbij aan een samenwerking tussen kolkenbeheerders en het vegen van goten. Of het maaien van gazons in combinatie met het vegen van verhardingen. Vooral tijdens hoogseizoenen is het belangrijk om aan te sturen op deze samenwerking. Het gebruik van slimme technologie kan hier ook bij helpen.'

De blik op de toekomst
Eén van de belangrijkste tips die Jewel aan beheerders wil meegeven is om zich te richten op de toekomst. 'Doordat je zo druk bent met je dagelijkse werkzaamheden, schieten lange termijn doelen er vaak bij in. Terwijl een duidelijke toekomstvisie juist helpt om grip te krijgen op openbaar beheer. Als de verschillende afdelingen weten wat lange termijn doelstellingen zijn, kun je gezamenlijk een plan maken om je hierop voor te bereiden. Samen kijk je hoe je zo efficiënt mogelijk alle doelstellingen kunt halen en ontwikkel je hier een concreet stappenplan voor. Dat kan met behulp van die eerder genoemde slimme rapportages en doelstellingen. Hoe je het ook wendt of keert, uiteindelijk krijg je alleen grip op openbare ruimte door doelen te stellen, te meten wat er gebeurt en door terugkoppeling de werkzaamheden te optimaliseren.'


door Guus van Rijswijck


REACTIES
Er zijn nog geen reacties.
REACTIE PLAATSEN
Naam:
E-mail (wordt niet getoond op de website):
Reactie:

VACATURES