Archief Agenda Contact Disclaimer Adverteren Abonneren
Beheer Nieuws Blog Techniek Projecten Green-Industry-Profile
Greenkeeper
Fieldmanager
Boomzorg
Boom In Business
De Hovenier
Sportsturf

Dingen die u moet weten over Aziatische duizendknoop

dinsdag 28 november 2017

De invasieve exoot die in de openbare ruimte de meeste overlast en kosten veroorzaakt, is waarschijnlijk Japanse duizendknoop. Deze agressief woekerende probleemplant, ook wel Fallopia Japonica geheten, is lastig te beteugelen. Vakblad Stad + Groen stelde een negental vragen op rond zaken die u moet weten over deze invasieve exoot.

1. Er is een aantal soorten duizendknoop: Japanse, Sachalinse en Boheemse duizendknoop. Wat zijn de verschillen en hoe belangrijk zijn die?

In de meeste publicaties wordt alleen over Japanse duizendknoop gesproken. Feitelijk gaat het echter om drie leden van deze familie: Japanse duizendknoop (Fallopia japonica), Sachalinse duizendknoop (Fallopia sachalinensis) en Boheemse duizendknoop (Fallopia x bohemica). Deze laatste variant is een hybride tussenvorm tussen Sachalinse en Japanse duizendknoop, die is ontstaan in Europa en ook wel bastaardduizendknoop heet. Daarnaast is er ook nog een Afghaanse variƫteit. Afghaanse en Sachalinse duizendknoop komen in Nederland veel minder voor dan de overige twee.
Afghaanse duizendknoop heeft een lancetvormig blad en is daardoor niet te verwarren met de andere duizendknopen. Sachalinse duizendknoop heeft een groot hartvormig blad en is daardoor ook gemakkelijk te herkennen. Het blad van Boheemse duizendknoop is iets groter dan dat van Japanse duizendknoop. Het is enigszins hartvormig, maar soms ook niet. Dat maakt Boheemse en Japanse duizendknoop soms lastig van elkaar te onderscheiden. Voor bestrijding lijkt dat niet erg belangrijk. Alle soorten zijn invasief en notoir lastig te bestrijden.

2. Kan duizendknoop werkelijk bij een gebouw naar binnen groeien of is dat een fabeltje?

Aziatische duizendknoop kan met zijn wortelstokken onder gebouwen groeien. Als er ergens een klein gaatje of scheurtje te vinden is, kan hij daardoor naar binnen groeien en schade veroorzaken. Vooral de stengels en de wortels van de plant kunnen dan grote druk uitoefenen, waardoor het scheurtje groter wordt. Zo kun je opeens duizendknoop in je slaapkamer aantreffen als er een kleine ruimte tussen de vloer en de muur zit. Ook maken de wortels fietspaden en asfaltwegen kapot.

3. Kun je duizendknoop uitschakelen door uitputting of alleen als de plant zich net gevestigd heeft?

Eigenlijk geven alle onderzoeken aan dat uitschakelen door uitputten niet werkt. De plant lijkt als reactie op herhaaldelijk afmaaien zelfs extra stengels te ontwikkelen. Dat komt doordat de plant over een enorme hoeveelheid reservevoedsel kan beschikken die in de wortelstokken is opgeslagen. Op nieuwe locaties zijn er nog niet zoveel wortelstokken aangelegd, waardoor uitputten wel succesvol kan zijn. Ook op beschaduwde locaties kan de plant minder wortelstokken aanmaken en kan uitputten effectief zijn. Het uittrekken van de stengels is effectiever dan maaien. In het verleden zijn proeven gehouden waarbij de exoot met schapen of varkens werd bestreden, maar ook hierbij waren de resultaten beperkt. Het is een kwestie van lange adem.

4. Werkt chemie tegen duizendknoop? Moet ik dit op een speciale manier en op een passend moment toedienen? Hoe lang moet ik dit volhouden?

Onder andere uit het onderzoek van Probos blijkt dat chemie (glyfosaat) een van de weinige methodes is die aantoonbaar zorgt voor het uitschakelen van Japanse duizendknoop. Het injecteren van de stengels in het najaar lijkt het meest effectief. Bestrijding met gif is pas effectief als dit enkele jaren achtereen plaatsvindt met meerdere behandelingen.

5. Kan ik duizendknoop doden door afdekken? Moet ik dan water- en luchtdicht materiaal gebruiken of kan het ook met waterdoorlatend doek?

Uit een aantal pilots blijkt dat de plant afsterft als je een perceel grond drie jaar of langer afdekt met waterdicht doek of folie. Lucht- en waterdoorlatend worteldoek werkt waarschijnlijk ook. Zonder bladeren kan zelfs een duizendknoop niet leven. Van belang is dat het doek ruim over de te behandelen locatie ligt. De duizendknoop doet er alles aan om eronderuit te komen.

6. Wanneer is Aziatische duizendknoop voor het eerst in ons land aangetroffen?
De plant heeft zich in Nederland gevestigd omdat tuinliefhebbers hem mooi vonden. Aziatische duizendknoop werd tussen 1829 en 1841 in Nederland ingevoerd en verspreidde zich daarna als tuinplant over de rest van Europa. Pas na 1950 ging de plant op grote schaal verwilderen in ons land. De eerste verspreiding van de plant is waarschijnlijk het gevolg van het dumpen van tuinafval.

7. Hoe vermeerdert de plant zich?
Zoals uit het voorgaande blijkt, zal de plant in een beperkt aantal tuinen geen probleem vormen. De plant vermeerdert zich vegetatief. Een echt probleem vormde de plant pas toen deze door dumping was ontsnapt naar bermen en parken, die grootschalig worden beheerd met klepel- of cirkelmaaiers. Deze maaiers nemen kleine stukjes van de plant mee naar andere plekken, waar deze uitgroeien tot nieuwe besmettingshaarden. Ook door graafwerkzaamheden en grondtransport kan duizendknoop gemakkelijk worden verspreid naar nieuwe locaties. Uit een klein stukje wortel van minder dan 1 gram kan weer een nieuwe plant groeien.

8. Zijn er al gevallen bekend van zaadzetting?
Vrijwel alle planten zijn vrouwelijk. Slechts sporadisch zijn mannelijke fertiele planten aangetroffen. Er kunnen dan ook wel zaden worden gevormd, maar de kiemplanten zijn erg zwak en overleven niet. Gelukkig vermeerderen alle planten in Nederland zich tot nu toe vegetatief.

9. Hoe diep wortelt Aziatische duizendknoop?
We lezen her en der dat duizendknoop tot 3,5 of 7 meter diep wortelt. Dit is gebaseerd op onderzoek uit Engeland. De wortels van duizendknoop groeien niet dieper dan het grondwaterniveau. Een grondwaterstand van meer dan 3 meter komt bij ons zelden voor. Ook al zijn er enkele wortelstokken die tot aan het grondwaterniveau reiken, de meeste biomassa bevindt zich in de bovenlaag.


GERELATEERD NIEUWS

REACTIES
Er zijn nog geen reacties.
REACTIE PLAATSEN
Naam:
E-mail (wordt niet getoond op de website):
Reactie:

VACATURES