Archief Agenda Contact Disclaimer Adverteren Abonneren
Beheer Nieuws Blog Techniek Projecten Green-Industry-Profile
Greenkeeper
Fieldmanager
Boomzorg
Boom In Business
De Hovenier
Sportsturf

Cursus gemeentelijk speelruimtebeleid

dinsdag 1 april 2014

Op 4 en 5 juni 2014, organiseren stichting Speelruimte en OBB ingenieursbureau, de cursus gemeentelijk speelruimtebeleid.

Iedereen die beroepshalve betrokken is bij het spelen in de openbare ruimte, kan in de vijf dagdelen concreet aan de slag met vraagstukken als: hoe zet ik vernieuwend beleid op, welke wijze van beheer en onderhoud past bij mijn gemeente, hoe krijgen we -samen met de kinderen- de beste ontwerpen binnen ons budget, hoe vullen we de bewonersparticipatie in en op welke manier komen we tot een passend aanbestedingsdocument ?

De cursusleiders staan met beide benen in de praktijk van de gemeentelijke speelruimteadvies en brengen een schat aan ervaring mee aan het formuleren en implementeren van beleids- en beheerplannen.
Het cursusmateriaal beslaat het hele proces van de wens speelruimte aan te bieden tot en met de eventuele vervanging van het speeltoestel dat ooit geplaatst is. Dit jaar zal er extra aandacht zijn voor participatie, natuurlijk spelen een Europese aanbesteding. Het kan dan ook niet anders dat de intensieve cursus bestaat uit verschillende werkvormen zodat de onderwerpen goed worden opgenomen en verwerkt: een gevarieerd programma van theorie, veldbezoek in de stad en workshops waarbij de deelnemers zelf aan het ontwerpen slaan.

De cursus werd in de afgelopen jaren al meer dan 25 keer met succes gegeven aan ruim 400 deelnemers. Deze cursus wordt als waardevol en motiverend ervaren door deelnemers die die beroepshalve betrokkenen zijn bij speelruimte: ambtenaren van sectoren groen en spelen, (I)BOR, stadsontwikkeling, welzijn, sport en recreatie en wijkmanagers, (buurt)opbouwwerkers, jeugd- en jongerenwerkers, projectleiders bij woningbouw¬coöperaties en projectontwikkelaars hebben ruim de tijd om ervaringen uit te wisselen.

Kijk voor meer informatie op www.speelruimte.nl.


REACTIES
Er zijn nog geen reacties.
REACTIE PLAATSEN
Naam:
E-mail (wordt niet getoond op de website):
Reactie:

VACATURES