Archief Agenda Contact Disclaimer Adverteren Abonneren
Beheer Nieuws Blog Techniek Projecten Green-Industry-Profile
Greenkeeper
Fieldmanager
Boomzorg
Boom In Business
De Hovenier
Sportsturf

BOMENMONITOR: Kastanjebloedingsziekte

donderdag 12 juni 2014

1. In welke provincie woont u?
2. Wat is uw functie?
A. Boom- of groenbeheerder in gemeentelijke dienst
B. Adviseur of anderszins
C. Aannemer/boomverzorger
3. Welk percentage van uw beheerruimte bestaat uit deze boom?
A. 0-20 procent
B. 20-40 procent
C. 40-60 procent
D. 60 procent of meer
4. Hoeveel procent van uw paardenkastanjes heeft de bloedingsziekte opgelopen?
A. 0-20 procent
B. 20-40 procent
C. 40-60 procent
D. 60 procent of meer
5. Wat zal het percentage paardenkastanjes in uw gemeente zijn over tien jaar?
A. 0-20 procent
B. 20-40 procent
C. 40-60 procent
D. 60 procent of meer
6. Wat bepaalt of ik ingrijp in kastanjebloedingsziekte?
A. Risico voor de omgeving
B. Ontsiering
C. Risico van het voortbestaan van de boom
D. Nul procent-beleid: alle zieke kastanjes weg, want we accepteren geen ziekte
E. Wij grijpen niet in, we laten de natuur zijn gang gaan
7. Denkt u dat kastanjebloedingsziekte te beheersen is (meerdere antwoorden mogelijk)?
A. Ja, door weerstandverbetering (bv bodemverbetering en bestrijding kastanjemineermot)
B. Wegsnijden en ontsmetten van aangetaste plekken
C. Bestrijdingsmiddel aanbrengen in de transportvaten
D. Warmtebehandeling van de locatie van de bacterie
E. Nee, het is niet te beheersen. Alle ‘beheersmiddelen’ zijn onzin
8. Welk beheerniveau past het best bij u:
A. Hoofdzakelijk beheer van alle doorgaande wegen en openbare verblijfsruimten
B. Alleen beheer openbare verblijfsruimten waar veel mensen komen (marktpleinen etc)
C. Nul procent-beleid: alle zieke kastanjes moeten weg
D. Geen beheer, geen serieus probleem in onze gemeente
9. Hoe ontwikkelt de kastanjebloedingsziekte zich bij u?
A. Wordt erger
B. Wordt minder
C. Stabiliseert zich
D. Fluctueert
10. Plant u minder kastanjes onder invloed van kastanjebloedingsziekte?
A. Ja, aanzienlijk minder
B. Ja, compleet gestopt
C. Nee, eigenlijk even veel als vroeger
11. Hoe ziet u de toekomst met betrekking tot kastanjebloedingsziekte in uw gemeente ?
A. Positief, de ziekte ebt vanzelf weer weg
B. Spannend, de ziekte zal nooit meer verdwijnen
Naam:
Email:
Telefoonnummer:


REACTIES
N. van 't Wout | 27 juni 2014 | 12:59
Alle verhalen mbt. groeiplaatsomstandigheden zijn in mijn ogen niet relevant. Sinds vroeger worden er kastanjes aangeplant zonder dat deze ziekte optrad. Klimaatomstandigheden zijn een veel gehoorde oorzaak, ook hier is geen wetenschappelijke grond voor gevonden.

De oorzaak van de kastanjeziekte, bacterie Ps. syr. aesculi, kent nog vele vragen en onduidelijkheden. Zo zijn er door gemeente Alphen aan den Rijn herhaaldelijk in samenwerking met Wageningen universiteit proeven uitgevoerd waarbij jonge kastanjes werden geinfecteerd met de bacterie. Bij het merendeel van de kastanjes bleek de bacterie niet te ontwikkelen.

Reden genoeg meer en beter onderzoek te doen naar de oorzaak van de kastanjeziekte, liefst voordat deze prachtige boom verdwijnt uit ons straatbeeld.
Martin Tijdgat | 12 juni 2014 | 11:54
Heel veel witte paardenkastanjes, kruisingen en cv's worden aangeplant op locaties en in gronden die te veel afwijkend van de natuurlijke habitat van deze bomen, zoals je die kunt vinden op de Balkan en Klein-Azië. Dat maakt ze erg kwetsbaar.. Andere soorten paardenkastanjes en nieuw selectiewerk voor sterkere selecties zijn oplossingen als we deze boomsoort willen behouden als stads- en parkboom.
REACTIE PLAATSEN
Naam:
E-mail (wordt niet getoond op de website):
Reactie:

VACATURES