Archief Agenda Contact Disclaimer Adverteren Abonneren
Nieuws Blog Techniek Projecten Green-Industry-Profile
Greenkeeper
Fieldmanager
Boomzorg
Boom In Business
De Hovenier
Sportsturf

Fort Knodsenburg en Ruimte voor de Waal in Nijmegen

dinsdag 13 juni 2017

Aan de noordkant van het nieuwe stadseiland Veur Lent staat sinds eind 2016 een kanon. Het staat bovenop de plek waar vroeger Fort Knodsenburg stond.

De contouren van het fort zijn door de gemeente Nijmegen weer zichtbaar gemaakt en restanten van het origineel zijn teruggeplaatst op de historische locatie. Naast de bastions van het fort is een wandelpad aangelegd. Het pad, dat gedeeltelijk begeleid wordt door een bakstenen muurtje, loopt van de Oude Dijk tot aan de Lentloper.

Het project Ruimte voor de Waal Nijmegen is één van de omvangrijkste en meest in het oog springende projecten die gerealiseerd zijn in het kader van het landelijke waterveiligheidsprogramma Ruimte voor de Rivier van Rijkswaterstaat. Door de maatregel is de kans op overstroming voor Nijmegen en het gebied stroomopwaarts nu en in de nabije toekomst veel kleiner geworden. Samen met de bewoners en deskundigen is tegelijk gewerkt aan de ruimtelijk kwaliteit van het gebied. In een werkgroep met bewoners en historici is zorgvuldig gekeken hoe historische overblijfselen zoals bijvoorbeeld de oude veerstoep, de bunkers uit de Tweede Wereldoorlog, de wegversperringen en andere beeldbepalende objecten een plek konden krijgen in het veranderende landschap.


Aanneemsom: 358 miljoen

Naam opdrachtgever: Gemeente Nijmegen, Projectbureau ruimte voor de rivier
Contactpersoon opdrachtgever: Mathieu Schouten (Gemeente Nijmegen)

Naam architect: H+N+S Landschapsarchitecten
Contactpersoon architect: Lodewijk van Nieuwenhuijze

Naam aannemer: Dura Vermeer / Ploegam
Contactpersoon aannemer: Adriaan de Jong
REACTIES
Er zijn nog geen reacties.
REACTIE PLAATSEN
Naam:
E-mail (wordt niet getoond op de website):
Reactie:

VACATURES