Archief Agenda Contact Disclaimer Adverteren Abonneren
Nieuws Blog Techniek Projecten Green-Industry-Profile
Greenkeeper
Fieldmanager
Boomzorg
Boom In Business
De Hovenier
Sportsturf

Aanleg waterretentiesysteem voor overtollig regenwater in Brunssum

donderdag 30 november 2017

Werkzaamheden voor het waterretentiesysteem van Nophadrain
Door de klimaatverandering vinden er steeds meer heftige regenbuien plaats. Het riool kan al dat hemelwater dat in één keer valt vaak niet verwerken, met als gevolg dat straten blank staan, kelders onderlopen of water uit het riool spuit. Een waterretentiedaksysteem kan dit probleem tegengaan.

Wateroverlast als gevolg van hemelwater ontstaat met name in stedelijke gebieden. Zeker in deze regenachtige periodes is het van belang om te weten hoe regenwater effectief kan worden afgevoerd.

Waterbuffering
De visie van Nophadrain houdt in dat juist in deze kwetsbare, dichtbebouwde gebieden regenwateroverlast kan worden beperkt door op platte daken gebruik te maken van waterbuffering. Speciaal voor dit probleem ontwikkelde Nophadrain het Nophadrain Waterretentiedak- en het Nophadrain Waterbufferingsdaksysteem.

Verschil waterbuffering en waterretentie
Het verschil tussen waterbuffering en waterretentie is dat bij waterbuffering het hemelwater langdurig wordt vastgehouden en doorgegeven aan de vegetatie. Bij waterretentie wordt het hemelwater vertraagd afgevoerd naar het riool.

Brunssum
Brunssum ligt op schema om dit probleem tegen te gaan door de aanleg van het eerste Nophadrain Waterretentiedaksysteem. Hier wordt uitgelegd wat het Nophadrain Waterretentiedaksysteem is.REACTIES
Er zijn nog geen reacties.
REACTIE PLAATSEN
Naam:
E-mail (wordt niet getoond op de website):
Reactie:

VACATURES