Archief Agenda Contact Disclaimer Adverteren Abonneren
Nieuws Blog Techniek Projecten Green-Industry-Profile
Greenkeeper
Fieldmanager
Boomzorg
Boom In Business
De Hovenier
Sportsturf

Loohorst Landscaping aan de slag met herinrichting hoogheemraadschap

vrijdag 2 februari 2018

Impressie van de nieuwe binnentuin
Loohorst Landscaping heeft een aanbesteding gewonnen van Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden uit Houten. Daarmee mag het de herinrichting van een buitenterrein van het hoogheemraadschap aan de Poldermolen te Houten op zich nemen.

'Het doel van het project is onder andere het buitenterrein een meer ecologische en natuurlijke inrichting te geven. Dat omhelst onder meer het afkoppelen van het hemelwater van het dak, welke via een wadi in een vijver opgevangen zal worden', vertelt projectadviseur Evert van Tol.

Twee percelen
In het traject heeft het bedrijf naar eigen zeggen op alle drie de onderdelen van de EMVI-aanbesteding een 'zeer hoge score' behaald. In de motivering werd onder meer het uitgekiend ontwerp, ontworpen samen met een externe tuin- en landschapsarchitect, en hergebruik van bestaande materialen als zeer positief benoemd. Voor de meervoudig onderhandse aanvraag was het terrein onderverdeeld in twee percelen. Perceel 1 was conform het bestek, met parkeerterreinen, terreinverlichting, groenstroken rondom het kantoor en hagen, vleermuisverlichting, vleermuiskasten, gierzwaluwkasten, huismuskasten, bijenhotel, vijver, en fietsenstalling.

Oplossing voor gladde brug
Perceel 2 (het binnenterrein, zie bovenstaande afbeelding) werd deels uitgewerkt op tekening, maar niet in het bestek. 'Hiervoor hebben wij een passend en verrassend ontwerp inclusief aanbieding gemaakt', aldus Van Tol. 'Voor dit perceel werd er gevraagd de huidige loopbrug geheel te ontmantelen en een oplossing aan te dragen voor de problemen die zich voordoen in de herfst en in de winter met de huidige loopbrug. Dit vanwege gladheid; de huidige planken worden glad en bij strooien wordt het zout naar binnen gelopen.'

'Wij hebben gekozen om de basisconstructie van de brug te behouden omdat deze in goede staat is en voor onze oplossing prima is te gebruiken. De essentie van het ontwerp van Loohorst is dat we het loopvlak maken van metalen roosters die heel goed begaanbaar zijn, met in het midden een strook voor alle schoeisel begaanbare tegels met een wegdekverwarming. Het slimme van deze oplossing is vooral het hergebruik van de bestaande constructie, terwijl tegelijk de nadelen van het loopvlak worden opgeheven. Dit laat budgettaire ruimte vrij voor het overige deel van de binnentuin.'

Binnentuin als verblijfsruimte
Het getoonde ontwerp (zie afbeelding) met zijn vormgeving is ontstaan vanuit het lijnenspel van de bebouwing. 'Naast de vormgeving wordt de binnentuin een (verblijfs)ruimte met een hoge diversiteit aan beplanting en natuurwaarden. Deze ondersteunt diverse soorten vogels en insecten, waaronder diverse soorten bijen. Met het gebruik van Pinus en Betula als boomsoorten, kijken we ook naar de relatie met het landschap. Het geheel weerspiegelt duidelijk het werkgebied waarin het Hoogheemraadschap zich begeeft.'

door Kelly Kuenen


REACTIES
Er zijn nog geen reacties.
REACTIE PLAATSEN
Naam:
E-mail (wordt niet getoond op de website):
Reactie:

VACATURES