Archief Agenda Contact Disclaimer Adverteren Abonneren
Nieuws Blog Techniek Projecten Green-Industry-Profile
Greenkeeper
Fieldmanager
Boomzorg
Boom In Business
De Hovenier
Sportsturf

Kostendeskundig Adviseur Groen bij gemeente AmstelveenDe afdeling Realisatie en Beheer (R&B) draagt op efficiënte, resultaatgerichte en klant-gerichte wijze bij aan een veilige leefomgeving en een duurzame samenleving in Am-stelveen en Aalsmeer. Het Bedrijfsbureau (BB) adviseert vooral op het gebied van finan-ciële projectadministratie en is het kenniscentrum op het gebied van ramin-gen/calculaties, (capaciteit)planningen, risicomanagement, evaluatie en nacalculatie en aanbestedingen van de projecten in de openbare ruimte. We bestaan uit een klein maar hecht team met een informele werksfeer. UAV_gc begint steeds meer vorm te krijgen binnen onze organisatie.

Het team Bedrijfsbureau is op zoek naar een:

KOSTENDESKUNDIG ADVISEUR GROEN

De functie

Als Kostendeskundig Adviseur Groen houd je je vooral bezig met het opstellen van ramingen en calculaties van civiel- en cultuurtechnische werken zoals beplantin-gen/(sport)parken en projectadministratie gerelateerde zaken.
Tot je werk behoort:
- opstellen van initiële ramingen van initiatieffase t/m de ontwerpfase en de uit-eindelijke (bestek)calculaties en nacalculaties;
- verwerken van projectadministratie gerelateerde zaken;
- bedrijfskundige en vaktechnische groenadvisering van het management, onze interne opdrachtgevers en ons intern ingenieursbureau;
- actualisering bedrijfskundige gegevens groenbeheersysteem;
- adviseren binnen de UAV en UAV_gc (innovatieve geïntegreerde contractvor-men).

Je ondersteunt de volledige afdeling R&B, adviseert met name het fysieke domein en legt verantwoording af aan de teamleider BB.

Voor de functie vragen we:
• een afgeronde HBO opleiding Cultuurtechniek met aantoonbare werkervaring voor het opstellen van groenramingen en calculaties;
• kennis van en ervaring met cultuurtechnische aanleg- en onderhoudsprojecten;
• bekendheid met CROW-methodiek;
• uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden.
• De volgende competenties zijn van belang:
o Bestuursensitiviteit
o Analytisch vermogen
o Plannen en organiseren
o Accuratesse/zorgvuldigheid
o Resultaatgerichtheid
o Betrouwbaar
o Klantgericht
o Innoverend vermogen: een duidelijke visie en onderscheidend werk

Ervaring met de volgende werkzaamheden is een pre:
• advisering op tactisch operationeel niveau;
• werken binnen het fysieke domein, bij gemeentelijke organisaties;
• werken binnen bestuurlijke beleidskaders;
• samenwerking gericht op afstemming en draagvlak met in- en externe belang-hebbenden;
• verdedigen van standpunten en behartigen van de belangen van een gemeen-te;
• contracten beheer met externen, inclusief de bijbehorende aanbestedingen en onderhandelingen en overleggen.

Wij bieden je een functie in een omgeving waar zich vele interessante ontwikkelingen voordoen op het vakgebied Fysiek Domein, één waar je werkt aan beeldbepalende projecten (A9, N196 e.d.). Ontwikkeling en kwaliteit staan bij ons voorop.
Afhankelijk van opleiding, kennis en ervaring bedraagt het salaris voor de functie maxi-maal € 4.121,00 (salarisschaal 10) gebaseerd op een 36-urige werkweek.

Voor meer informatie over de functies kun je bellen met Marc Hoornweg (teamleider),
bereikbaar via 020-540 4911.

Ben je geïnteresseerd en denk je in aanmerking te komen voor één van deze func-ties?
Solliciteer dan via www.amstelveen.nl vóór 04-03-2017


VACATURES
GREENFORUM